De geluksdriehoek

Geplaatst op: 
Zondag, 14 november, 2021 - 14:30

De geluksdriehoek.

 

 

De geluksdriehoek werd door het Vlaams Instituut Gezond Leven, naar analogie van de voedingsdriehoek, ontworpen. Het model bundelt alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk.

De geluksdriehoek werd onderverdeeld in 3 blokken. Ze zijn alle drie even belangrijk en met elkaar verbonden. De blokken passen als puzzelstukjes in elkaar.

Het opzet van de geluksdriehoek is ons informeren, inspireren en bewuster maken over hoe we ons gelukkig(er) kunnen voelen.

De eerste blok: 'Je goed omringd voelen'

Het is belangrijk dat je warmeen vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen.

Weet dat je op

 

De tweede blok: 'Je goed voelen'

Het gaat over je 'emotioneel ' goed voelen. Dat betekent dat je positieve gevoelens kunt ervaren,

plezier beleven, interesse hebben in het leven, energie hebben om

 

De derde blok: 'Jezelf kunnen zijn'.

Hier gaat het over jezelfkunnen aanvaarden en een positieve houding aannemen, ookin relaties met anderen. Je kuntmin of meer je eigen weg volgen, zonder dat je je laat leiden door socialedruk.

 

Oranje bol:

Onder de driehoek zie je een oranje bol die er voor zorgt dat het geheel een beetje wankel staat.

Die bol kan je uit balans brengen. Dat is niet erg want je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen. Perfect gelukkig bestaat niet. Soms is de bol groter, soms is hij heel klein. Weet dat de bol er is en stoor je er niet aan. Er is altijd wel iets dat je uit balans brengt. En dat is oké.

Er zijn twee belangrijke punten voor een gevoel van geluk:

Je 'gelukkig voelen' is iets wat je voor een stuk zelf kunt beïnvloeden.

Het gezin waarin we geboren worden, de omstandigheden waarin we opgroeien en de dingen die we meemaken hebben een invloed op ons geluk. Iemand die er financieel heel slecht voor staat, zal het moeilijker hebben om zich gelukkig te voelen. Ook mensen met gezondheidsproblemen of een ernstige ziekte voelen zich meestal minder goed in hun vel. Gelukkig zijn hangt dus voor een deel af van 'geluk hebben'.

Wanneer twee mensen hetzelfde probleem of 'ongeluk' hebben, kan de manier waarop ze ermee omgaan wel maken dat ze zich meer of minder gelukkig zullen voelen. En die manieren van omgaan met problemen kan je wel leren. Een stuk van je geluksgevoel heb je dus zélf in handen.

Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven.

Geluk is niet iets dat er altijd moet zijn. Constant leuke en positieve gevoelens ervaren is een utopie. Wat wel kan, is leren hoe je aan je geluk kan werken. Je gelukkig voelen gaat ook over het 'ongelukkig zijn' beheersen.

Op de website geluksdriehoek.be staan praktische tips en filmpjes van specialisten of ervaringsdeskundigen, alsook oefeningen waar je mee aan de slag kan. De items gaan over veerkracht, positiviteit, verbondenheid, zelfvertrouwen, zingeving, stress, eenzaamheid, angst, burn-out, piekeren.

Met alle tips is het de bedoeling dat je aan de slag gaat om te bouwen aan je geluksgevoel.