De Lijn en minder mobiele personen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Overzicht van de faciliteiten

Gratis netabonnement
Wie in Vlaanderen woont en ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  of een tegemoetkoming geniet van de FOD Sociale Zekerheid, kan gratis reizen met De Lijn. Dit gratis netabonnement wordt automatisch toegestuurd.

Gratis begeleider
Mensen met een verstandelijke handicap en personen met een gezichtsstoornis, met een beperkte mobiliteit van de ledematen of met ongecoördineerde bewegingen die het zelfstandig reizen bemoeilijken, kunnen een gratis kaart voor een begeleider aanvragen. Met deze kaart kunnen ze zich bij verplaatsingen met bussen en trams van De Lijn gratis laten begeleiden door een tweede persoon. De kaart staat op naam van de persoon met de handicap die de kaart aanvraagt en is twee jaar geldig. Wie reeds over de 'Kaart Kosteloze Begeleider' van de NMBS beschikt, mag deze gebruiken op alle voertuigen van De Lijn en hoeft geen aparte kaart meer aan te vragen.

Verminderingskaart
Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming kan bij de NMBS een verminderingskaart aanvragen op basis van een attest van het ziekenfonds. De houders van deze kaart kunnen een Buzzy Pazz of Omnipas van 12 maanden kopen tegen 25 euro en kunnen gebruik maken van de Lijnkaart %, waarmee een gewoon biljet goedkoper is. Personen met een visuele handicap kunnen gratis reizen met de nationale verminderingskaart, aan te vragen bij de FOD Sociale Zekerheid, dienst attesten.

Reservatiesysteem
De Lijn heeft een reservatiesysteem voor rolstoelgebruikers die de bus willen nemen. Zij dienen minstens 2 uur voor het vertrek te telefoneren naar de belbuscentrale om de op- en afstaphalte en de gewenste rit te reserveren. Voor de belbus en een groot aantal lijnen in stedelijke gebieden zet De Lijn een speciaal busje in indien blijkt dat de rolstoelplaats al gereserveerd is of indien het ingezette voertuig of de halte niet toegankelijk is.

Toegankelijk
De Lijn is volop bezig om haltes en voertuigen toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen. Een toegankelijke halte heeft een hoge stoep die voldoende breed is om veilig te draaien met een rolstoel.
De Lijn koopt enkel nog bussen en trams met een lage vloer, wat vlot op- en afstappen toelaat. De nieuwe bussen kunnen ook 'knielen', zodat de maximale opstaphoogte nog maar 27 cm bedraagt. Zij worden ook voorzien van een oprijdplaat. De toegankelijke bussen en trams hebben een platform waar één rolstoel veilig kan worden opgesteld. De drukknop voor de halteaanvraag en de alarmknop bevinden zich binnen handbereik van de rolstoelgebruiker. Op heel wat bussen en trams geven groene pictogrammen voorbehouden zitplaatsen aan voor mensen die minder goed te been zijn.
Rolstoelgebruikers die een toelage krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en die in een belbusgebied wonen, kunnen een halte voor de deur aanvragen.
Alle chauffeurs van De Lijn krijgen een opleiding om mensen met een handicap een betere service te bieden.

Voor meer informatie kunt u surfen naar www.delijn.be of bellen naar De Lijn Info op 070/220 200.

Uit: Visie 27/06/08