De RA-patiënt en zijn omgeving

DE RA-PATIËNT EN ZIJN OMGEVING : psychosociale aspecten bij RA

Tegenwoordig is er geen twijfel meer over het belang van vroeg behandelen bij reumatoïde artritis (RA).
De nieuwe generatie RA-patiënten zijn, dankzij een tijdige diagnose, adequate behandeling en opvolging van hun aandoening, gevrijwaard gebleven van schade aan de gewrichten en pezen met de onherroepelijke misvormingen die ermee gepaard gaan. De diagnose RA is erg ingrijpend, ook voor de nieuwe generatie RA-patiënten. Iedereen levert in!

De impact van RA op de nieuwe generatie RA-patiënten kan op het eerste gezicht beperkter lijken maar RA is en blijft een chronische ziekte met heel wat gevolgen. Het gaat niet over een griepje of zo. Het is belangrijk dat de huisarts zich dat goed realiseert.

 

de RA-patiënt en zijn omgevingsveld

Elke RA-patiënt kan bij het overlopen van het schema persoonlijke voorbeelden geven.
De impact speelt zich op verschillende vlakken af:

  1. Psycho-emotioneel: rouwen om het verlies van gezondheid, besef van levenslang medicatie nemen;
  2. Relationeel: partner, seksualiteit, kinderwens, kinderen, familie, vrienden… ;
  3. Maatschappelijk-economisch: werkverlet, werkomstandigheden, werkgever versus werknemer…
    Op macroniveau: ziekenfondsen, verzekeringen, RIZIV…;
  4. Fysieke toestand: fysieke beperkingen – beperkingen zijn er ook bij inflammatie
  5. Fitheidsgraad: vermoeidheid en de gevolgen hiervan – ontstekingen geven cardiovasculaire risico’s.

Artsen zijn zich best bewust van de problemen die zich kunnen voordoen op vlak van de impact van RA op de omgeving van de patiënt.
Het is belangrijk dat de arts ondersteuning geeft en de patiënt weerbaar maakt door:

1. De patiënt voldoende correcte informatie mee te geven – UITLEGGEN + COACHEN
Dit voorkomt dat de patiënt foutieve denkpistes gaat bewandelen. De wijze waarop de arts iets meedeelt aan zijn patiënt is van cruciaal belang om een zo gunstig mogelijk resultaat van de behandeling te bekomen en fatalisme te vermijden. Boodschappen van onvermijdelijke onomkeerbare achteruitgang zijn niet meer aan de orde. Het is belangrijk de patiënt bewust te maken dat een normaal leven mogelijk is en men best geen overhaaste beslissingen neemt, op vlak van werk, hobby’s…

2. De problemen bespreekbaar te maken.
a. De patiënt begint er zelf over, openheid van de arts is hiervoor vereist.
b. Zo niet, gerichte vraagstelling aan de patiënt. Bijvoorbeeld begrijpt je partner dat dagelijkse bezigheden niet meer zoals voordien lukken?

3. De patiënt door te verwijzen naar andere professionele hulpverleners.
Naast de reumatoloog, de reumaverpleegkundige en de huisarts worden ook anderen betrokken bij de behandeling van RA, met name de apotheker, de kinesitherapeut, de podoloog, de psycholoog, de ergotherapeut, de mensen van de sociale dienst van het ziekenhuis of het ziekenfonds.

De aanpak van RA is multidisciplinair, de arts heeft hierin een coördinerende rol.
Sociale voorzieningen: Als arts kan je niet alle voorzieningen, alle wetgeving op dit vlak kennen, het is wel belangrijk de patiënten tijdig door te verwijzen.

4. De patiënt te wijzen op het belang van juiste informatiebronnen op het internet.
Kijk uit met Dr. Google, raadpleeg een betrouwbare bron:
* www.gezondheidenwetenschap.be * www.reumanet.be * www.raliga.be * www.patient-partners.be
Die weerbaarheid is nodig omdat er overal nog veel onbegrip is over RA.

Bron: Deze tekst met bijbehorend schema ‘De RA-patiënt en zijn omgeving’ werd gecreëerd door de werkgroep ‘Update lesinhoud Patient Partners Program Reumatoïde Artritis’

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

 

Geplaatst op: 
Zondag, 5 juni, 2016 - 20:24