De rol van vitamine K bij gezonde en zieke kinderen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

 

Kinderarts Marieke van Summeren (1976) levert in dit proefschrift een belangrijke bijdrage aan de kennis over de rol van vitamine K in de preventie van botontkalking en ectopische* verkalkingen bij kinderen met jeugdreuma.

In de afgelopen jaren is ontdekt dat vitamine K behalve voor een goede werking van stollingseiwitten ook belangrijk is voor het functioneren van andere eiwitten. Deze eiwitten heten osteocalcine en matrix-Gla proteine (MGP).
Osteocalcine wordt gemaakt door botvormende cellen en is betrokken bij de opbouw van bot. Botontkalking komt bij verschillende ziektes voor, soms als bijwerking van medicijnen. Ook kinderen met juveniele idiopatische artritis (JIA) kunnen er last van hebben. Bij een tekort aan vitamine K functioneert osteocalcine minder goed en dat heeft effect op de botvorming.
MGP bemoeit zich met het voorkómen van kalkafzetting op plaatsen waar dat niet hoort, zoals in de wand van een bloedvat of de huid. Of in het onderhuidse bindweefsel, zoals bij bepaalde reumatische aandoeningen, bijvoorbeeld juveniele dermatosytosis (JDM). Bij een tekort aan vitamine K, functioneert MGP minder goed.

Van Summeren onderzocht hoe de vitamine K status was bij gezonde kinderen en kinderen met JIA. Bij zowel gezonde kinderen als kinderen met een vorm van jeugdreuma bleek regelmatig een minder goede vitamine K status voor te komen voor een optimale werking van osteocalcine en MGP.
Extra inname van vitamine K bleek te helpen. Maar uit het onderzoek kwamen ook veel nieuwe vragen naar boven. Van Summeren hoopt dat er meer onderzoek gedaan zal worden om na te gaan of het zinvol is om kinderen met een chronische inflammatoire aandoening daadwerkelijk extra vitamine K toe te dienen.

Proefschrift: Vitamin K requirement in children…beyond coagulation, 12 december 2007, Marieke van Summeren, UMC Utrecht
Lees meer op de website van de universiteit Utrecht

* zie Verklarende Woordenlijst