Een betere toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Dit artikel is een persbericht, verspreid door het Vlaams Patiëntenplatform: Persbericht 14/11/2011

De link naar de 'persberichten' op hun website werd op de pagina 'links' bijgevoegd zodat al wie geïnteresseerd is regelmatig eens een kijkje kan gaan nemen. Je vindt het persbericht in Bijlage 1 en op volgende link.
www.vlaamspatientenplatform.be


Een betere toegang tot de schuldsaldoverzekering


Assuralia in ongelijk gesteld door Grondwettelijk Hof
 
Het Grondwettelijk Hof verwerpt de vraag van Assuralia om de wet, die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken verbetert, te vernietigen.

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw en het Vlaams Patiëntenplatform vzw zijn verheugd over deze uitspraak. Personen met diabetes alsook personen met andere chronische aandoeningen ondervinden problemen wanneer zij een schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Zij worden onder andere geconfronteerd met weigeringen of bijpremies. Omdat verzekeringsmaatschappijen hun beslissing tot weigering of bijpremie niet of gebrekkig motiveren, blijven personen met een chronisch ziekte bovendien met vele vragen zitten.

In januari 2010 kwam er een wet tot stand, die de toegang tot de schuldsaldoverzekering voor personen met een chronische ziekte moet verbeteren. Assuralia, de koepel van verzekeringsondernemingen, was echter tegen deze wet en besloot om de wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof verwierp op 10 november 2011 het beroep van Assuralia. De wet van 21 januari 2010 kan dus integraal behouden blijven.

Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof betekent dan ook een opsteker voor alle chronisch zieken die met verzekeringsproblemen in aanraking komen. De Vlaamse Diabetes Vereniging en het Vlaams Patiëntenplatform vzw juichen het oordeel van het Grondwettelijk Hof toe en vragen dat een nieuwe federale regering snel werk maakt van uitvoeringsbesluiten om de wet van 21 januari 2010 operationeel te maken.

Bron: www.diabetes.be/


Ook wij, reumatoïde artritis patiënten, behoren tot de groep van chronische patiënten. Wij zijn eveneens erg verheugd dit nieuws te mogen vernemen!

Lees het artikel van De Morgen in Bijlage 2.

Geplaatst: 21/11/2011