Een gunstigere regeling voor de berekening van de integratietegemoetkoming (IT)

Geplaatst op: 
Vrijdag, 8 april, 2022 - 13:29

Vanaf 11 maart 2022 is er bij de berekening van de integratietegemoetkoming een grotere vrijstelling van inkomsten uit arbeid of vervangingsinkomens. Dankzij de verhoging van die vrijstelling tot een inkomensdrempel van 63.000 euro per jaar zullen personen met een handicap vaker recht hebben op een integratietegemoetkoming.

Goed nieuws voor de personen met een handicap die genieten van een integratietegmoetkoming (IT). Voortaan wordt de verdiengrens opgetrokken. Dat geldt zowel voor een arbeidsinkomen als voor een vervangingsinkomen.

De regering verhoogde recent de vrijstellingsgrens van het inkomen uit arbeid en vervanging voor de berekening van de integratietoeslag (IT) aanzienlijk. De regeling treedt in werking op 11/03/2022.

Dit betekent dat ongeveer 50.000 mensen zullen genieten van een herziening van hun integratietoelage (IT), en dit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2022, gepubliceerd op 11 maart 2022, wijzigt aldus het bestaande  Koninklijk Besluit van 6 juli 1987 over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

Wat ?
Het nieuwe KB van 1 februari 2022 stelt dat voor de berekening van de IT de volgende vrijstellingen gelden :

Voor de inkomsten uit arbeid van de persoon met een handicap :
De vrijstelling wordt verhoogd tot 63.000 euro. De inkomsten die dit bedrag overschrijden, worden integraal (en niet langer 50% van de overblijvende inkomsten) in mindering gebracht van de tegemoetkoming.
Voor de vervangingsinkomsten van de persoon met een handicap :
De eerste 3.780 euro worden vrijgesteld. Ongeacht of er al dan niet een vrijstelling op arbeid gegeven is, is dit het bedrag dat vrijgesteld wordt op de vervangingsinkomsten.


Voor wie ?
Deze maatregel geldt enkel voor de personen waarvan het bedrag van de integratietegemoetkoming minder wasomdat er eigen inkomsten aangerekend werden (uit arbeid of vervangingsinkomsten).

Geldt NIET voor :

De berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
De personen die reeds een volledige IT genieten.


Vanaf wanneer ?
Ingangsdatum van het mogelijke recht is 01 oktober 2021. De uitbetaling met terugwerkende kracht tot 01 oktober 2021 wordt toegepast voor alle dossiers die al in betaling staan en die automatisch door onze diensten worden herzien. Maar deze regeling geldt ook voor alle aanvragen (eerste én nieuwe aanvragen (*)) die ingediend worden tussen 11 maart 2022 (publicatiedatum KB) en 30 juni 2022.

Alle aanvragen die ingediend worden na 30 juni 2022, genieten sowieso van de nieuwe regeling, maar dan wordt niet langer de retroactiviteit toegepast.

(*) Voor eerste en nieuwe aanvragen wordt het recht retroactief toegekend vanaf 1 oktober 2021, als blijkt dat de aanvrager een arbeids- of vervangingsinkomen heeft dat met toepassing van de vroegere vrijstellingen geen recht op de IT zou geopend hebben.

Vragen en antwoorden
Hieronder vind je mogelijks een antwoord op je vraag of je recht hebt op de nieuwe regeling. Vind je het antwoord hieronder niet? Gebruik het contactformulier om je vraag je stellen.

Ik geniet een gedeeltelijke integratietegemoetkoming (omdat rekening gehouden werd met mijn inkomsten)
Je hoeft niets te doen ; indien je aan de voorwaarden voldoet, zullen wij jouw dossier automatisch herzien en eventuele achterstallen met terugwerkende kracht uitbetalen vanaf 01 oktober 2021.

Ik heb een aanvraag om een tegemoetkoming ingediend, maar deze aanvraag is nog steeds in onderzoek.
Je hoeft niets te doen ; de nieuwe maatregel wordt bij de behandeling van je aanvraag automatisch toegepast.

Ik heb een aanvraag om een tegemoetkoming ingediend tussen 01/09/2021 en 11/03/2022 (publicatiedatum KB) en ik heb een negatieve beslissing ontvangen in verband met het recht op de integratietegemoetkoming.
Je hoeft niets te doen : indien er reeds een beslissing genomen is, en er kon op basis van de oude vrijstellingen geen integratietegemoetkoming toegekend worden, zal jouw dossier opnieuw onderzocht worden met toepassing van de nieuwe vrijstellingen (met ingang van 01/10/2021).

Ik heb een (medische) erkenning voor de integratietegemoetkoming (IT) maar het recht op de tegemoetkoming werd in het verleden afgewezen omwille van te hoge inkomsten.
Je kan een nieuwe aanvraag indienen zonder medisch onderzoek. Terugwerkende kracht vanaf 01/10/2021 wordt toegepast voor elke aanvraag die ingediend wordt tussen 11/03/2022 (publicatiedatum KB) en 30/06/2022 (drie maanden na publicatie KB).

Ik heb een (medische) erkenning voor de integratietegemoetkoming (IT) maar ik heb nooit een aanvraag om deze tegemoetkoming ingediend omwille van mijn inkomsten.
Je kan een eerste aanvraag om een tegemoetkoming indienen op basis van je bestaande medische erkenning. Terugwerkende kracht vanaf 01/10/2021 wordt toegepast voor elke aanvraag die ingediend wordt tussen 11/03/2022 (publicatiedatum KB) en 30/06/2022 (drie maanden na publicatie KB).