Gepensioneerde invaliden riskeren teveel belastingen te betalen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Gepensioneerde invaliden riskeren tot enkele honderden euro’s teveel belastingen te betalen. Bij hun automatische aangifte werd geen rekening gehouden met de rechtmatige verhoging van hun belastingvrije som.

Het Socialistisch Ziekenfonds raadt de gepensioneerde invaliden aan hun aangifte te vergelijken met hun aanslagbiljet van vorig jaar, en helpt indien nodig bij een rechtzetting. Het roept de fiscale administratie op de belastingvrije som bij de volgende aangifte automatisch mee in rekening te brengen.

725.000 personen ontvingen dit jaar niet de gekende ‘bruine enveloppe’, maar kregen een automatisch voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. Het gaat om belastingplichtigen in een zogenaamde ‘stabiele fiscale situatie’, zoals werklozen, gepensioneerden of invaliden. Zij moeten hierdoor niet langer zelf een aangifte invullen, wat een lovenswaardig initiatief is.
Het Socialistisch Ziekenfonds wijst er echter op dat het systeem niet zonder fouten is. Bij de gepensioneerde invaliden werd geen rekening gehouden met de extra belastingvrije som voor een zware handicap. Deze belastingaftrek bedraagt 1.370 euro, waardoor het netto-voordeel –afhankelijk van de individuele situatie- kan oplopen tot enkele honderden euro’s.
Het ziekenfonds betreurt dat gepensioneerde invaliden financieel de dupe dreigen te worden van deze weliswaar goedbedoelde administratieve vereenvoudiging. ‘We gaan ervan uit dat de fiscus de situatie kent van de belastingplichtigen die ze een automatische aangifte stuurt. Nu legt ze de bal in het kamp van de gepensioneerde invaliden. Zij moeten nakijken of hun automatische aangifte correct is, en stappen ondernemen indien dat niet het geval is. Wij vrezen dat veel invaliden deze nalatigheid van de fiscus over het hoofd zullen zien, en daardoor onterecht enkele honderden euro’s teveel zullen betalen,’ laakt Guy Peeters, algemeen secretaris.

Het Socialistisch Ziekenfonds roept de fiscale administratie op dit zo snel mogelijk recht te zetten, en de belastingvrije som automatisch toe te kennen.
Het raadt de gepensioneerde invaliden inmiddels aan om hun automatische aangifte te vergelijken met het aanslagbiljet van vorig jaar. Aan de hand van het bij de automatische aangifte bijgevoegd antwoordformulier kunnen ze indien nodig een rechtzetting eisen. Ze kunnen terecht bij de ziekenfondsmedewerkers voor hulp en begeleiding.

Guy Peeters: ‘Onze medewerkers zijn op de hoogte van het probleem, en zullen de nodige stappen helpen zetten om de rechten van onze gepensioneerde invaliden te vrijwaren.’

Bron: VFG - Vereniging Personen met een Handicap; www.vfg.be

Geplaatst: 8/08/2011

Categorie: