Gezocht: ambtenaar met chronische ziekte

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse overheid creëert vacatures exclusief voor chronisch zieken. Arbeidsmarktspecialist Marc De Vos vreest een explosie aan ziekteverzuim. Dat beseft ook Vlaams emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. 'Anderzijds: zulke personeelsleden zijn wel trouwer aan hun werkgever.'

Vandaag hebben dik 500 van de 44.000 Vlaamse ambtenaren een handicap of een chronische ziekte. Dat is 1,2 procent van het personeelsbestand. Over vier jaar moet dat 4,5 procent worden, ofwel 1.980 ambtenaren.
 
Om dat streefdoel te halen, worden voorbehouden betrekkingen uitgeschreven: een vacature wordt exclusief voorbehouden aan de minderhedengroep, zoals dat ook gebeurt bij allochtonen en vrouwen in managementfuncties. Dus wie gezond is, komt niet in aanmerking voor de job.
 
'Wat niet betekent dat we gehandicaptenjobs creëren of aan liefdadigheid doen', zegt Vlaams emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. 'Werkzoekenden met een handicap of een chronische ziekte ondergaan dezelfde selectieprocedure als de anderen. Als er geen geschikte kandidaat wordt gevonden, komen anderen in aanmerking. Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil alleen dat de Vlaamse ambtenaren een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking.'
 
Specifiek bij chronisch zieken dreigt de overheid geconfronteerd te worden met langdurige afwezigheden, waarschuwt arbeidsmarktspecialist Marc De Vos (Universiteit Gent).
 
'En waarom? Om een quotum te halen dat toch averechts werkt? Je trekt een achtergestelde groep op de arbeidsmarkt voor', zegt De Vos. 'En omdat ze tot die groep behoren, geef je individuen een job. Of je daarmee iets goed doet voor die persoon en zijn zelfbeeld, is zeer de vraag. Omwille van de voorkeursbehandeling dreigt hij bovendien gestigmatiseerd te worden door zijn collega's. In combinatie met het mogelijke ziekteverzuim.'
 
Excuustruus?
 
Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers beseft dat langdurige afwezigheden problemen veroorzaken. 'Maar', werpt ze op, 'mensen met een chronische ziekte zijn doorgaans trouwer aan hun werkgever. Ze voelen zich gewaardeerd, juist omdat ze een kans krijgen. Ze vallen dan soms uit, dat compenseren ze door hun enthousiasme en inzet.'
 
Joke De Vet (29), die aan multiple sclerose lijdt, vond via een voorbehouden betrekking een job bij de Vlaamse overheid. Voelt ze zich een excuustruus? 'De aanwervingsprocedure was even streng als die voor mensen zonder handicap of aandoening. Ik heb heel wat proeven moeten doorstaan. Alleen heb ik vanaf het begin duidelijk kunnen maken dat ik ziek ben en voelde het bevrijdend dat mijn werkgever daar geen probleem van maakte. Het klopt dat ik iets vaker ziek ben dan anderen. Anderzijds: ik kan perfect voltijds werken, mits afspraken op onze dienst - zo werk ik iets meer thuis.'
 
De vraag is of veel langdurig zieken zitten te wachten op een job bij de overheid. 'Sommigen maken de afweging en stellen vast dat hun invaliditeitsuitkering meer oplevert dan een loon of wedde', erkent Pelssers.

 

Bron: www.nieuwsblad.be, 10 november 2011 (klik op de link om REACTIES te lezen)
Auteur: WimDehandschutter

Geplaatst: 11/11/2011