GEZOCHT: VERTEGENWOORDIGER VOOR JE RECHTEN ALS PATIËNT!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.
  • Wie zal mijn vertegenwoordiger zijn?
  • Vertegenwoordiger aanduiden op het moment dat men zich nog goed voelt 
  • Het nieuwe beschermingsstatuut 
  • Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? 
  • Actie op 18 april 2015
  • Getuigenissen

18 april is de Europese dag van de rechten van de patiënt. In samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de vier koepels van woonzorgcentra willen we dit jaar de aandacht vestigen op het belang van het aanduiden van een vertegenwoordiger. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw richt zich dit jaar op de woonzorgcentra omdat mensen bij opname in een woonzorgcentrum best zo snel mogelijk een vertegenwoordiger aanduiden. Ze doen dit namelijk best op het moment dat ze zich nog goed voelen en het zelf kunnen beslissen. Het aanduiden van een vertegenwoordiger kan ook vóór de opname in het woonzorgcentrum al met de huisarts of de thuisverpleegkundige besproken worden. Een informatiefolder en affiche zullen verspreid worden in alle woonzorgcentra van de koepels. Op 18 april zal het Vlaams Patiëntenplatform de campagne speciaal onder de aandacht brengen in zes woonzorgcentra in Vlaanderen door er folders uit te delen en bewoners en bezoekers te informeren. Het campagnemateriaal vind je onderaan deze pagina. ..

... Ook de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, hecht veel belang aan het tijdig aanduiden van een vertegenwoordiger:

“Het is erg belangrijk dat er met de bewoners tijdig wordt gesproken over wie de stem van de bewoner kan vertegenwoordigen, wanneer deze niet meer bij machte is zijn wil te uiten en zijn patiëntenrechten te doen gelden. Daarom namen we de bespreking en aanduiding van de vertegenwoordiger ook op in de kwaliteitsindicatoren en metingen die in de woonzorgcentra worden opgevolgd. Het is positief dat het Vlaams Patiëntenplatform vzw het belang van een vertegenwoordiger met deze actie onder de aandacht brengt.” ...

Lees verder: http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/18-april-2015-gezocht-vertegenw...

Lees deze affiche: http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Affic...

Geplaatst: 2015/04/30