Handiweb

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Met de toepassing Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

Welke informatie?
Handiweb geeft onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat heeft de dienst Personen met een handicap u al toegekend? Wat niet?
  • Welke aanvragen zijn in behandeling? Wat moet u nog doen om uw dossier vooruit te helpen?
  • Waarop hebt u nog recht? Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hoe?
Handiweb is een beveiligde toepassing. Om toegang te krijgen tot Handiweb, moet u in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.

Er is nog een procedure aan de gang om de wettelijke vertegenwoordiger van een persoon met een handicap rechtstreeks toegang te geven tot het dossier van de persoon die hij vertegenwoordigt. Er is eveneens nog een procedure aan de gang om aan de partijen betrokken bij de kinderbijslag (in de meeste gevallen zijn dat de ouders) rechtstreeks toegang te geven tot het dossier van hun kind. Voorlopig kan de wettelijke vertegenwoordiger en de ouder van een kind toegang krijgen tot de toepassing door aan zichzelf een mandaat te geven (zie mandaatformulier aan de rechterkant op onderstaande website). De dienst Personen met een handicap verontschuldigt zich voor dit ongemak.

www.socialsecurity.be