Het mag eens gezegd worden

Geplaatst op: 
Woensdag, 5 december, 2018 - 16:42

Internationale dag van de vrijwilliger

Met rozerode wangetjes ontvingen wij de spontane inzending van Nelly. Zonder specifieke aanleiding schreef zij een tekst over iets wat zij blijkbaar van het hart wou. Wat een lovende woorden! Onze Stuurgroep vond dit een goede gelegenheid om de werking m.b.t. onze infokanalen even uit de doeken te doen.

Vandaag 5 december, Internationale Dag van de Vrijwilliger, is een mooi moment om al onze vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme te bedanken!

Nelly, hartelijk dank voor al jouw werk en nu in het bijzonder voor jouw blijk van waardering, ook in naam van al jouw collega's.
Wat mij betreft, is het een voorrecht om in ons team samen te werken. Christel


Het moet eens gezegd worden
Mijn patiëntenvereniging, de Reumatoïde Artritis Liga (RA Liga) vzw, investeert heel veel energie in het zo goed mogelijk informeren van onze medepatiënten. We gebruiken daarvoor verschillende kanalen (ledenblad, nieuwsbrief, website, Facebook-pagina’s …). Het is altijd ons uitgangspunt om onze leden zo goed en zo correct mogelijk te informeren.
Ik kan je verzekeren dat dit niet altijd evident is.

Ledenblad RAAM
RAAMNeem nu ons ledentijdschrift RAAM dat 4 keer per jaar verschijnt. Hiervoor hebben wij een redactieraad die uit een aantal ‘redactoren’ bestaat. Zij selecteren, layouten, verbeteren artikels en begeleiden elk ledenblad naar de drukkerij. Ik had het voorrecht om enkele malen deel te nemen aan die redactieraad. Ik zag dat onder toezicht van onze hoofdredacteur, hard gewerkt wordt om RAAM in zijn huidige vorm aan de leden af te leveren. Stuk voor stuk vrijwilligers die hier hun tijd aan besteden.

Dus nu is het aan mij om deze mensen een bloemetje te sturen, weliswaar onder de vorm van deze tekst.
Rudi, Jeannine, Bernadette, Greet, Miet dikke merci uit naam van onze leden. Ik wens jullie veel goesting om RAAM te begeleiden naar zijn nieuwe ‘look’.

WEBSITE
WEBSITEMet onze website is het een ander verhaal. Hier geen redactieraad. Neen, hier is er één dame die het beheer van de website op zich neemt. Met het excuus dat we niet zoveel van ‘het internet’ afweten, laten we haar dikwijls in de kou staan. Zij is constant in de weer om de layout te verbeteren. Om te sleutelen aan de rubrieken. Maar of dit nog niet arbeidsintensief genoeg is, gaat zij ook zelf op zoek naar artikels en gaat zelf zo ver om artikels in een andere taal naar het Nederlands te vertalen. Veel teksten vragen ook om een veelzeggende foto en ook daar laten wij haar dikwijls alleen voor opdraaien.

Wij zien dat het goed is en laten haar bezig. Soms voel je dat ze echt wanhopig op zoek is naar een verhaal, een foto, een ideetje en krijg je een voorzichtige mail in je mailbox waarmee ze je vraagt om nog eens iets te schrijven voor de website.

"Nelly, heb je geen ideetje voor een tekstje voor ‘Valentijn’, of kan je iets schrijven over ‘Mantelzorg’?"
En dan denk ik: “hoe graag moet je je vereniging niet zien om ondanks je eigen problematiek en pijn toch elke dag, als vrijwilliger, je voor 100% in te zetten?"

Dus Christel van ons allemaal een dikke merci voor alles wat je doet om onze website op dit niveau te laten draaien. Ook aan jou veel goesting met de vernieuwing van de website.

e-NIEUWSBRIEF
E-NIEUWSBRIEFIn tegenstelling tot onze website kan de nieuwsbrief enkel ontvangen worden door onze aangesloten leden (wet op de privacy heeft ons genoodzaakt om de NB enkel nog aan leden te laten geworden).
En neen, hier staat geen redactieraad achter. Ook deze in­for­ma­tie­ver­sprei­ding wordt enkel gedaan door … onze Christel (dezelfde madam van de website).

Een nieuwsbrief houdt uiteraard in dat het laatste nieuws daarin verspreid wordt, artikelen te lezen zijn die nog niet gepubliceerd zijn in Raam of op de website. Onze activiteiten zo snel mogelijk op de kaart te zetten. En uiteraard zoveel meer. Ook hier is het maandelijks een gevecht van Christel om op zoek te gaan naar primeurs en te gaan ronselen naar verhalen.

Ook voor deze informatieverspreiding moeten we Christel bedanken. Het is simpel: zonder Christel, geen nieuwsbrief.

FACEBOOK
FACEBOOKOnze vereniging telt 2 Facebook-pagina’s. Christel zorgt dat alle volgers van de nieuwe items op de hoogte worden gebracht. Via links kan je onmiddellijk inpikken, als een item jouw interesse prikkelt.

Het plezante van dit Facebook-gegeven is dat je onmiddellijk kan melden, of je het bericht leuk vond, of zelf wat commentaar kan schrijven. En dat is iets wat het beheer van de Facebook-pagina’s zeker kan smaken, nietwaar Christel?

BROCHURES, UITNODIGINGEN, KENNISGEVINGEN…
Je moest eens weten, wat er zoal op een jaar gedrukt wordt? Elke activiteit vraagt zijn drukwerk. En dat is iets wat je als lid snel duidelijk wordt. Want als de activiteit in je streek plaatsvindt, krijg je de kennisgeving niet alleen via onze hierboven beschreven kanalen maar ook nog eens persoonlijk in je brievenbus. Wij vinden dit allemaal normaal maar de energie, de hoofdbrekers, de vergaderingen, de inzet die gepaard gaan om elk brokje nieuws aan onze leden te bezorgen, vergen heel wat inzet van een aantal mensen. Hier moet ik vooral Bernadette een bloemetje toesturen, want zij moet regelmatig achter onze veren zitten om onze briefwisseling met onze leden in orde te brengen. Ook uiteraard Jeannine, Christel en Jef.

HET MOET EENS GESCHREVEN WORDEN
Tot nog toe heb ik inderdaad al wat geschreven voor de verschillende mediakanalen van onze vereniging en dit over de meest diverse onderwerpen. Soms op vraag. Soms omdat ik een bepaald verhaal zo graag wilde vertellen. Maar nog nooit over de inzet van al die vrijwilligers die bijna dagelijks bezig zijn voor de RA Liga. Hun drijfveer is anderen zo goed mogelijk te informeren, inspireren en te helpen.

Ik ben nu toch nieuwsgierig, of deze tekst zal gepubliceerd worden, want ik ken de vernoemde personen goed genoeg om te weten dat zij zich ongemakkelijk gaan voelen met mijn klein eerbetoon. Deze vrijwilligers vinden het zo normaal dat zij dat allemaal voor ons doen. Ik wil hen een klein momentje uit de schaduw halen.

Als jullie dit lezen, wel dan is het mij gelukt.

Nelly Creten

Samen op je levenspad

Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwnieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw lid worden word vrijwilliger bij RA Liga vzwword onze sponsor ReumaLied met beelden

ReumaLied met tekst