Hulpmiddelen aangepast (VAPH)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De regelgeving voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen heeft sinds 1 januari 2009 enkele wijzigingen ondergaan. Alle onderstaande wijzigingen zijn geldig voor aanvragen vanaf die datum.

Facturen
Een eerste verandering: de periode waarbinnen facturen kunnen worden ingediend, wordt opgetrokken van zes maanden naar een jaar, wat ook de gangbare termijn is bij andere overheidsdiensten.

Geldigheidstermijn beslissingen
Beslissingen voor hulpmiddelen en aanpassingen hadden sinds 2002 geen einddatum meer.
Dat verandert: beslissingen voor aanvragen die vanaf 1 januari 2009 worden ingediend, zijn nog twee jaar geldig vanaf de beslissingsdatum Binnen die twee jaar moet het hulpmiddel dus worden aangekocht.

Een uitzondering zijn beslissingen voor hulpmiddelen en aanpassingen onder het domein Wonen (traplift, aanpassingen badkamer, aanvullende uitrusting, enzovoort). Daar krijgt u vier jaar de tijd om alle facturen in te dienen, want verbouwingen kunnen vaak niet worden afgewerkt binnen een periode van twee jaar.

Aanvragen van eenvoudige hulpmiddelen
De refertelijst die de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen bevat, omvat zowel eenvoudige als complexe hulpmiddelen. De eenvoudige hulpmiddelen worden vaak aangevraagd om een evidente reden, bijvoorbeeld het plaatsen van een handgreep in de badkamer of het toilet voor een persoon met beperkingen aan de onderste ledematen. Die eenvoudige hulpmiddelen staan sinds kort in de refertelijst aangeduid met een sterretje.

Personen met een handicap die al bekend zijn bij het VAPH, kunnen voortaan zelf dergelijke eenvoudige hulpmiddelen aanvragen. U hoeft dus niet meer bij een erkend multidisciplinair team langs te gaan voor een adviesrapport.
U gebruikt gewoon het document 'gemotiveerde aanvraag' dat te vinden is op de website van het VAPH, ofwel een A001-formulier of een brief. Het is wel belangrijk dat u duidelijk motiveert waarom het hulpmiddel noodzakelijk is. Personen die nog niet ingeschreven zijn, moeten uiteraard de inschrijvingsprocedure nog doorlopen. Daaraan verandert niets.

Hernieuwing van hulpmiddelen na refertetermijn
'Bij de hulpmiddelen op de refertelijst wordt een refertetermijn vermeld waar dat van toepassing is. De refertetermijn is de gemiddelde verwachte levensduur van het hulpmiddel. Is een complex hulpmiddel (zonder sterretje in de refertelijst) toch vóór die refertetermijn stuk, dan kan het worden hernieuwd via een advies dat opgemaakt is door een erkend multidisciplinair team.

Na de refertetermijn is dat niet nodig: dan kunt u zelf een gemotiveerde aanvraag of een brief sturen aan de provinciale afdeling. De refertetermijn begint te lopen vanaf de factuurdatum van het vorige, gelijksoortige hulpmiddel waarvoor een tegemoetkoming werd verleend.

Klare taal REFERTELIJST

Alle soorten hulpmiddelen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in een officiële refertelijst.

De structuur van die refertelijst is gebaseerd op de functiebeperking en het interventieniveau van het hulpmiddel: aanvulling of vervanging. Zo zijn er rubrieken als 'aanvulling onderste ledematen' of 'vervanging gehoor'. Per rubriek somt de lijst dan de hulpmiddelen op waarvoor u een tegemoetkoming kunt krijgen, met telkens het maximumbedrag van de  tegemoetkoming: het refertebedrag.

De refertelijst wordt regelmatig aangepast.

Hebt u door uw specifieke of uitzonderlijke zorgbehoefte een hulpmiddel nodig dat in de refertelijst staat, maar dat veel duurder is dan het refertebedrag, dan kunt u daarvoor een aanvraag doen bij de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Hetzelfde kunt u doen voor een hulpmiddel dat niet vermeld staat in de refertelijst, als het minimum € 250 kost. In beide gevallen zult u uw vraag wel grondig moeten motiveren.

U kunt de meest actuele refertelijst raadplegen via www.vaph.be. Kies de rubriek Hulpmiddelen en daarna Welke hulpmiddelen wel?

Uit: handblad Nr 37, 24 maart 2009