Infomiddag georganiseerd door de RA-Liga afdeling Oost-Vlaanderen, op 12 oktober 2010

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

'Sociale en financiële wetgeving m.b.t. reumatoïde artritis'
Spreker: mevr. Bogaert, maatschappelijk assistente van ziekenfonds Bond Moyson

Samenvatting:
Er zijn meerdere instanties waar wij terecht kunnen om te genieten van een aantal voordelen, namelijk:
 
De federale overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (FOD voor personen met een handicap):
- formulier afhalen op gemeentehuis
- laten invullen door je dokter
- gemeentehuis verstuurt dit naar federale overheid
- je wordt uitgenodigd voor consultatie bij dokter FOD
- je krijgt de beslissing hierover thuis.
 
Je krijgt een attest met een aantal punten toegekend. Hoe hoger je punten, hoe meer tegemoetkoming je krijgt.
 
Met dit attest kan je meerdere voordelen vragen, zoals
- Belastingvoordelen, nl personenbelasting en grondlasten
- Vrijstelling van verkeerstaks en vermindering BTW bij aankoop auto
- Vrijstelling milieuheffing op waterverbruik
- Parkeerkaart
- Reductie bij NMBS
- Reductie bij De Lijn
- Sociaal tarief voor telefoon, gsm en internet
- Vermindering prijs kabeldistributie
- Maximumprijs voor aardgas en elektriciteit.
 
Vlaamse zorgverzekering
= 130,- EUR per maand mantelzorgpremie
Soms is er ook een gemeentelijke premie voor mantelzorgers of voor de hulpbehoevende zelf (bevraag op je gemeentehuis).
 
Provinciale mantelzorgpremie
= als je te weinig punten haalt om een Vlaamse mantelzorgpremie te krijgen.
Bestaat in de provincie Oost-Vlaanderen, misschien ook in andere provincies?

Maatregelen voor chronisch zieken

  • Maximumfactuur (als je  boven een bepaald bedrag aan ziekenkosten komt wordt dat terugbetaald, = afhankelijk van je inkomen)
  • Globaal medisch dossier (verhoogde terugbetalingn op doktersbriefjes)
  • Zorgforfait voor chronisch zieken: je bent 'chronisch ziek' als je bv. E-pathologie hebt van kinesitherapie, als je attest FOD voor invaliditeit hebt, enz...
  • Wanneer je 2 opeenvolgende jaren 450,- EUR per gezin betaald hebt krijg  je een vergoeding per jaar
  • Incontinentiemateriaal
  • Tegemoetkoming pijnstillers: Als je minstens 3 maand RA hebt, krijg je een vergoeding voor pijnstillers met paracetamol en met codeïne
  • Tegemoetkoming actieve verbanden
  • Tussenkomst palliatieve zorgen
  • Kiné voor zware aandoeningen: = E-pathologie, zo krijg je meer kiné-behandelingen terugbetaald dan anderen
  • Tegemoetkoming ziekte van Sjögren = tussenkomst voor kunsttranen

Voordelen stad/gemeente
Dit verschilt stad per stad. Informeer je alleszins bij de stadsdiensten en/of mutualiteit. Zo kan je soms genieten van:
- kansenpas (verminderde inkomgelden enz...)
- taxicheques
- gemeentelijke mantelzorgpremie
- gratis vuilniszakken
- ...
 
Mobiliteitshulpmiddelen
= vergoeding van mutualiteit voor bijvoorbeeld scooter, looprekje, rolwagen, orthopedische schoenen, huren van krukken, bed, wandelstok, enz...
 
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH)
= voor mensen jonger dan 65 of ouder maar die voor hun 65ste al een dossier bij deze instantie hebben ingediend. Deze instantie ondersteunt op diverse terreinen, bijvoorbeeld hulpmiddelen voor pc, aanpassingen in keuken, stoellift, badkameraanpassingen, verhoogd toilet, speciale matras. Hier is geen inkomensonderzoek. Ben je ouder dan 65 en wil je bv. een stoellift op je trap, dan kan je bij je gemeentebestuur een 'aanpassingspremie' vragen (zie volgend item)
 
Tussenkomst wonen
Als het VAPH niet tussenkomt kan je bij je gemeentebestuur terecht voor
- een renovatiepremie, verbeterings- of aanpassingspremie
- een tegemoetkoming in de huurprijs
 
Ambe
= Oost-Vlaams project, = ergonomische steun voor senioren die thuiswonen en die problemen hebben met de ADL-functies.
Deze mensen komen aan huis en geven advies,  bijvoorbeeld om je aan te leren hoe je de hulpmiddelen gebruikt, om je handelingen aan te leren enz... 
 
Ga alleszins langs bij de sociale dienst van je ziekenfonds. Om voordelen te bekomen, moet je immers voldoen aan bepaalde voorwaarden en het ziekenfonds kan je daarvan op de hoogte stellen. Bovenstaande lijst is ook niet limitatief, dus misschien zijn er nog andere zaken waarvoor je in aanmerking komt.
 
An De Saedeleer
19/10/2010