Informatiefolder medische expertise FOD Sociale Zekerheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Elk jaar wenden duizenden personen met een handicap zich tot de FOD Sociale Zekerheid om een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een bewijs van erkenning van hun handicap aan te vragen.

Om de handicap te evalueren en te erkennen moet men in de meeste gevallen een medisch onderzoek ondergaan. Zo hebben de 10 centra voor medische expertise in 2009 105.276 personen onthaald (83.318 volwassenen en 18.958 kinderen).
Vaak stellen personen met een handicap of hun familieleden zich vragen over de door de evaluerende artsen uitgevoerde onderzoeken. Ook worden er soms vraagtekens geplaatst bij de objectiviteit van de beoordelende arts.
Daarom verbinden de artsen van de Centra voor Medische Expertise zich ertoe een aantal regels te respecteren die garant staan voor een kwaliteitsbezoek.
De tekst van dit engagement staat op de website www.handicap.fgov.be (onder Toolbox en Centra voor Medische Expertise).
Op dezelfde website geven twee nieuwe brochures van het FOD Sociale Zekerheid praktische informatie:

  • informatiefolder met betrekking tot de medische expertise voor volwassen personen met een handicap
  • informatiefolder voor ouders van kinderen meteen handicap.

Beide folders leggen uit:

  • hoe een medisch onderzoek zal verlopen
  • hoe men zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op het onderzoek (bv. door al de medische documenten mee te brengen die de arts nodig heeft).
Bron: Dialoog 2/2011

Geplaatst: 22/03/2011