Inhaalpremie voor invaliden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Invaliden krijgen binnenkort een extraatje. In mei wordt immers hun jaarlijkse inhaalpremie of vakantiegeld gestort. De tegemoetkoming bedraagt dit jaar forfaitair 208,09 euro. Daar bovenop keren sommige ziekenfondsen nog een extra vergoeding uit.

Om in aanmerking te komen voor het vakantiegeld voor invaliden, moest je op 31 december 2012 al minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Bovendien moet deze toestand op het moment van de uitbetaling nog steeds bestaan. Wie de voorbije maand opnieuw aan de slag ging, pakt dus naast de vergoeding. De uitkering is belastbaar. Dat betekent dat ze moet worden opgenomen in de belastingaangifte. Er worden geen voorheffingen op afgehouden. Aanvankelijk was de inhaalpremie alleen weggelegd voor invalide werknemers die minstens vijf jaar arbeidsongeschikt waren. In 2011 werd dat versoepeld tot een jaar en kregen ook invalide zelfstandigen een uitkering. Tegelijk werd het vakantiegeld toen opgetrokken van 75 euro naar 200 euro. Sindsdien wordt het aangepast aan de index. Een aantal ziekenfondsen geeft bovenop de wettelijke inhaalpremie nog een extra tegemoetkoming. (Belga)

Bron: moneytalk.knack.be/


***** 

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn en aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie.

Dit jaar bedraagt de premie 274,09 euro voor werknemers en werklozen, en 208,09 euro voor zelfstandigen.

De premie wordt eind mei uitbetaald en volgt de gezondheidsindex. Ze is belastbaar en voor beslag vatbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden

Je bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide (= langer dan een jaar arbeidsongeschikt).
Je bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Wat te doen?

Je hoeft niets te doen. CM-leden die recht hebben op deze premie, worden bij de uitbetaling eind mei per brief verwittigd.

Bron: www.cm.be/diensten-en-voordelen

Lees ook De Voorzorg

Raadpleeg eveneens De rechtenverkenner

Geplaatst: 2013-05-08