Invloed van leeftijd en geslacht op reuma (RA)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Nieuws van: UMC St Radboud Nijmegen: Mede door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met chronische aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis (reuma), toe. Beáta Radovits deed onderzoek naar de invloed van leeftijd en geslacht op reuma. Ze keek hierbij naar de behandeling, het verloop en het resultaat van de behandeling.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat ook oudere patiënten (65+) behandeld dienen te worden met intensieve anti-reumatische medicatie, zoals de relatief nieuwe anti-TNFα middelen. Ondanks een goede klinische conditie en het ontbreken van bijkomende ziekten, hebben oudere reumapatiënten veel minder kans om met deze nieuwe, effectieve therapieën behandeld te worden. Bij diegenen die wel behandeld zijn, is er een forse verbetering in ziekteactiviteit en kwaliteit van leven merkbaar.
Ondanks de revolutie in de behandeling van reuma is de levensverwachting voor reumapatiënten nog steeds lager dan gemiddeld. Intensievere behandeling van oudere patiënten, met aandacht voor bijkomende ziekten en risicofactoren, kan hier in de toekomst verbetering in brengen.

Proefschrift: drs. B.J. Radovits "Age and aging in rheumatoid arthritis. Influence of age and gender on the assessment and outcome of rheumatoid arthritis"
 
Bron: www.UMC.nl, 8 oktober 2009