Kent u deze tegemoetkomingen voor personen met erkenning 66% arbeidsongeschiktheid?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Personen met een langdurige erkenning voor arbeidsongeschiktheid van minstens 66 %, komen in aanmerking voor een aantal tegemoetkomingen en sociale tarieven. Een overzicht.

Er zijn een aantal fiscale maatregelen. Indien de arbeidsongeschiktheid van 66 % is vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar, betaalt u minder personenbelasting, onroerende voorheffing en successierechten. Deze verminderingen gelden ongeacht het inkomen.

Sociale tarieven
Wie voor 66 % arbeidsongeschikt is en over een beperkt gezinsinkomen beschikt, heeft mogelijk recht op sociale maximumtarieven, vrijstellingen voor nutsvoorzieningen, huisvestingspremies, verhoogde kinderbijslag of vermindering bij het openbaar vervoer. Voor het sociaal telefoon- of gsm-tarief gelden bijkomende voorwaarden inzake gezinssamenstelling. Om in aanmerking te komen voor het maximumtarief voor gas of elektriciteit, geldt ook een bijkomende voorwaarde. Men moet een bijstandsuitkering ontvangen, meer bepaald een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming (minimum categorie 2) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (minimum categorie 2). Een ziekteuitkering van het ziekenfonds komt niet in aanmerking.

Wonen
Sociale huurders die voor 66 % arbeidsongeschikt zijn, krijgen een vermindering van de huurprijs. Mensen die hun woning verlaten die niet aangepast is aan hun fysieke mogelijkheden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse tegemoetkoming aanvragen.

Voor de VDAB behoren mensen die voor 66 % arbeidsongeschikt zijn, tot de kwetsbare groepen. Voor hen gelden specifieke begeleidingsmaatregelen bij het verwerven van nieuw of aangepast werk.

Attest
Wie in aanmerking wil komen voor bovenstaande regelingen, moet de arbeidsongeschiktheid van 66 % kunnen bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld met een attest van het ziekenfonds of van het Fonds voor de Beroepsziekten. Personen die geen attest kunnen voorleggen maar denken in aanmerking te komen voor zulke erkenning, kunnen via de gemeente een aanvraag voor een 'algemeen attest' indienen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. Deze dienst onderzoekt de arbeidsongeschiktheid en geeft informatie over de federale tegemoetkomingen.

Meer informatie krijgt u van de consulent van uw ziekenfonds en bij de dienst maatschappelijk werk. U kunt ook terecht bij het contactcenter van de overheid op tel. 02 507 87 99, HandiN@minsoc.fed.be of op de website www.handicap.fgov.be.

5 november 2008