KINDERREUMA - Lopende Studies

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

BeSt FOR KIDS
'BeSt for Kids is een onderzoek naar de beste behandelstrategieën   voor kinderen met jeugdreuma. Bij volwassenen weten we inmiddels dat vroegtijdig behandelen met een combinatie van krachtige medicijnen de beste resultaten geeft. We zijn nu aan het onderzoeken of dit ook voor kinderen geldt, want we slagen er nu onvoldoende in om de ziekte goed onder controle te krijgen. De vraag die we willen beantwoorden is welke middelen we in welk stadium van de ziekte het beste kunnen inzetten.' Dit vertelt kinderarts Rebecca ten Cate, hoofd van het Centrum voor kinderreumatologie aan het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

 

Behalve BeSt for Kids, lopen er bij het Leidse Centrum voor Kinderreumatologie nog twee interessante studies:

  1. een internationaal onderzoek naar de voorspellende waarde van genetische factoren bij jeugdreuma (de PROFA-studie)
  2. een onderzoek naar 'mesenchymale stamcellen'.

DE PROFA-STUDIE
Men is er altijd vanuit gegaan dat bij kinderen met ernstige gewrichtsontstekingen de ziekte ongunstiger verloopt dan bij kinderen met één of enkele ontstoken gewrichten. De praktijk wijst anders uit. Er zijn kinderen met heftige gewrichtsontstekingen die goed op therapie reageren, terwijl aan de andere kant bij kinderen met een enkel ontstoken gewricht, de ziekte zich ontwikkelt tot een invaliderende vorm.
Negen reumacentra hebben DNA-monsters verzameld van duizend reumapatiëntjes en van hun ouders. Uit de behandelstatussen van deze kinderen weet men wat het verloop is van hun ziekte. Nu is men aan het inventariseren welke veranderingen er in DNA optreden bij welk verloop, zodat beter voorspeld kan worden of een kind een grote kans heeft dat de ziekte tot rust komt of dat er grote kans is dat de klachten juist zullen toenemen. Tot nu toe is het DNA van circa zeshonderd kinderen in kaart gebracht. Uiteindelijk zal het geen honderd procent waterdichte prognose opleveren, maar het kan wel in de juiste richting leiden.

MESENCHYMALE STAMCELLEN
Mesenchymale stamcellen zijn de voorlopers van bindweefsel-, bot- en vetcellen. Van mesenchymale stamcellen is bekend dat zij de reactie van de afweer kunnen onderdrukken. Bij kinderen met jeugdreuma treedt juist een heel heftige reactie van de afweer op. Het is dus interessant om uit te zoeken of de mesenchymale stamcellen van gezonde kinderen en van kinderen met jeugdreuma biologisch van elkaar verschillen. Om dat uit te kunnen vinden, hebben de onderzoekers beenmerg nodig van kinderen met jeugdreuma en van gezonde kinderen, want mesenchymale cellen groeien in het beenmerg. Nu is een beenmergpunctie geen ingreep waarvoor je gemakkelijk vrijwilligers vindt, maar daar heeft het LUMC een originele oplossing voor gevonden. Het beenmerg dat voor dit onderzoek nodig is, komt uit melktandjes van de kinderen met jeugdreuma en van hun gezonde klasgenootjes. Kinderen reageren heel enthousiast op de oproep van hun zieke vriendjes of vriendinnetjes om tandjes beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

Bron: In Beweging, december 2010 (bewerkte versie)