Kwaliteit in de gezondheidszorg in Europa

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In een onlangs verschenen studie over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Europa, de 'Euro Health Consumer Index' (EHCI), staat België slechts op de elfde plaats. Al onze buurlanden zijn in de top tien terug te vinden, met Nederland op kop. Moeten we ons nu zorgen maken?

Het is nooit prettig om niet bij de beste leerlingen van de klas te horen. Maar werd het examen wel evenwichtig opgesteld? De waarde van dergelijke rangschikking wordt immers bepaald door de bril waarmee je naar de werkelijkheid kijkt, maar nog meer door de wijze waarop ze is samengesteld.
De Euro Health Consumer Index 2009 is een rangschikking op basis van 38 indicatoren, onderverdeeld in zes domeinen namelijk patiëntenrechten en -informatie, e-health, wachttijden, medische resultaten, aangeboden diensten en geneesmiddelen.
Nederland staat voor de tweede maal op rij aan de kop.  Enkel op vlak van wachttijden scoort Nederland minder goed. Dat is trouwens de reden waarom zoveel Nederlanders naar ons land komen voor een heupprothese of een hartoperatie. Ons land scoort zeer goed op vlak van wachtlijsten en toegankelijkheid van verzorging.

 

"Belgen hebben een schitterende toegankelijkheid tot de zorg. Het is een van de weinige landen in Europa waar de patiënt echt de vrijheid heeft om de zorg te kiezen die hij wil en bij wie hij wil", zegt de directeur van de EHCI."
België scoort dan weer minder goed op het vlak van elektronische voorschriften en het elektronisch uitwisselen van medische gegevens en op het vlak van de medische resultaten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de strijd tegen ziekenhuisinfecties (MRSA-infecties), de kindersterfte en de evaluatie van het aantal zelfdodingen. In ons land is er weinig kindersterfte, maar België scoort minder goed op de twee andere domeinen.
Het elektronisch voorschrijven en de gegevensuitwisseling zijn echter volop in opgang in ons land. Daar boeken we de komende jaren beslist vooruitgang.
Op het vlak van de geneesmiddelen krijgen we minder goede punten omdat nieuwe geneesmiddelen niet snel genoeg worden terugbetaald. Dit punt is betwistbaar, omdat de procedure om nieuwe geneesmiddelen terug te betalen in ons land, zeer grondig gebeurt. Grondig onderzoek vergt wat tijd en dat is niet noodzakelijk slecht.
Wat ten slotte opvalt in deze studie is dat er geen criteria zijn die de inspanningen meten om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor chronisch zieke mensen, voor zorgbehoevende bejaarden en voor personen met een handicap.
Er wordt ook niet gekeken of de gezondheidszorg dezelfde kwaliteit biedt tegen dezelfde prijs voor arm of rijk. Er wordt ook niet gepeild naar de volledigheid van de gezondheidszorgverzekering, of naar wat behoort tot het solidaire systeem en waarvoor een aanvullende verzekering moet worden afgesloten.
Een vergelijking tussen de kwaliteit van de gezondheidszorgsystemen van meerdere landen is dus niet eenvoudig. Ook wij hebben beslist de reflex om de kwaliteit van ons eigen systeem te verdedigen.
Maar anderzijds moeten we toegeven dat we op sommige punten beter kunnen.

Bron: Visie nr. 28, Marc Justaert Voorzitter CM

Bron bijlage: Health Consumer Powerhouse
(EHCI) Euro Health Consumer Index 2009 Report

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram Euro Health consumer index 2009 .jpg77.02 KB