Machtigingen voor vergoedbaarheid voor geneesmiddelen farmaceutische verstrekkingen

Geplaatst op: 
Woensdag, 3 juni, 2020 - 16:19

COVID-19: Voorkom de gevolgen van uitstellen Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de aangepaste regels voor de verlenging van de machtigingen aan

Door de COVID-19-crisis zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kan een belangrijke impact hebben op de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

We passen dan ook bepaalde regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

Machtigingen voor vergoedbaarheid voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

 

Hoe kan u de verlenging van een machtiging voor terugbetaling voor uw patiënt aanvragen?

Dankzij de CIVARS-toepassing in e-Health kan u de verlenging van een machtiging vanop afstand aanvragen, zonder dat u noodzakelijkerwijs een fysieke raadpleging met de patiënt moet hebben. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

De CIVARS-applicatie laat ook toe om een verlenging van de machtiging voor uw patiënt aan te vragen tot 3 maanden in de toekomst (ten opzichte van de dag waarop de aanvraag in CIVARS werd ingediend). Zo kunt u tijdens een consultatie de aanvraag voor een verlenging van de machtiging van uw patiënt indienen, ook al is die nog niet verlopen.

Vóór u de verlenging van de machtiging van uw patiënt aanvraagt, raden wij u aan om altijd de einddatum van de machtiging die u wilt verlengen, te raadplegen om er zeker van te zijn dat de startdatum van de verlenging die u in CIVARS invoert, correct is. Om de einddatum te kunnen raadplegen, is het belangrijk om een therapeutische link te hebben met uw patiënt in CIVARS.

 

Het is voor u onmogelijk om een verlenging aan te vragen, bijvoorbeeld omdat dit onderzoeken vereist die momenteel niet uitgevoerd kunnen worden?

Als de machtiging van uw patiënt vervalt tussen 13 mei 2020 en 30 juni 2020, hoeft u zich geen zorgen te maken, dit akkoord zal automatisch verlengd worden met 3 maanden.  Dit geeft u een beetje uitstel om, van zodra dit mogelijk is, het nodige te doen voor de verlenging. Met andere woorden, uw patiënt blijft genieten van de vergoeding van zijn geneesmiddel dankzij de verlenging van de geldigheidsduur van zijn/haar machtiging.

 

Bijzondere gevallen

Voor de machtigingen type ‘e’ zullen er controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden die terugbetaald werden tijdens de periode van verlenging van de geldigheid van de machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging. Echter, de bepalingen van artikel 110 – 9e alinea van het K.B. van 01.02.2018 zullen niet van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis.

Enkele machtigingen van vergoeding voorzien, niet in een aantal vergoedbare verpakkingen per machtiging maar,  in een duidelijk gedefinieerd aantal vergoedbare verpakkingen per patiënt (bijvoorbeeld § 3280000 en § 3740000). In deze zeldzame gevallen, leidt de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging niet tot een toename van het aantal vergoedbare verpakkingen.

 

Vragen?

 

 Laatst aangepast op 25 mei 2020