MAKKELIJKER TOEGANG TOT BUITENLANDSE ZORG

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Het Europees Parlement keurde op 19 januari 2011 een regelgeving inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg goed.

De goedgekeurde EU-wet verduidelijkt de rechten van patiënten op toegang tot veilige en hoogwaardige medische behandelingen in het buitenland en op vergoeding daarvan. Patiënten die zich voor medische zorg naar een ander EU-land begeven, genieten dezelfde behandeling als de burgers van het land waar ze behandeld worden. Zij krijgen ook dezelfde terugbetaling als in hun thuisland.
De patiënt betaalt vooruit maar krijgt de onkosten zo snel mogelijk door de nationale autoriteiten terugbetaald. De wet bepaalt ook dat de lidstaten ervoor kunnen kiezen de hoogte van de vergoeding vooraf schriftelijk te bevestigen op basis van een door de patiënt voorgelegde kostenraming. Daarnaast lanceert de wet ook de oprichting van nationale contactpunten. Zij moeten het de nationale gezondheidsautoriteiten gemakkelijker maken om samen te werken om informatie uit te wisselen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de gezondheidszorg en over de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding, de behandelingsmogelijkheden, verhaalprocedures, enz.

De nieuwe regelgeving helpt ook patiënten die een gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Ze steunt verder de ontwikkeling van Europese referentienetwerken waarin erkende gespecialiseerde expertisecentra worden gebundeld.
De nationale regeringen hebben 30 maanden de tijd om deze maatregelen in hun nationale wetgeving te verwerken.

Bron: VFG Nieuwsbrief 2/2011

Geplaatst: 22/03/2011

Categorie: