Meer flexibiliteit voor wie opnieuw aan het werk wil

Geplaatst op: 
Zondag, 4 december, 2022 - 15:24

Meer flexibiliteit voor wie opnieuw aan het werk wil!


Heb je omwille van je ziekte nood aan een flexibel uurrooster maar werk je minder dan 13 uur? Is het voor jou moeilijk om minstens 3 uur aan één stuk te werken door je ziekte? Dan kan je vanaf nu makkelijker het werk gedeeltelijk hervatten!

 

Wie een ziekte-uitkering combineert met loon (systeem van gedeeltelijke werkhervatting) kan vanaf nu, met toestemming van de adviserend arts, een uitzondering krijgen op de zogenaamde arbeidsduurregeling. Tot voor kort kon iemand die minder dan 13 uur werkte geen flexibel uurrooster krijgen en moest je minstens 3 uur aan één stuk werken. Sinds eind oktober 2022 kan dit wel, goed nieuws dus!

 

Een verwezenlijking waar we fier op zijn, hoe droegen wij daaraan bij?

Via onze ledenverenigingen en individuele patiënten ontvingen we verschillende klachten over deze regeling. In 2018 bundelden we de knelpunten en trokken er een eerste keer mee naar het kabinet van de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk. Meer dan 4 jaar later en na heel wat gesprekken met kabinetten, administraties en vakbonden is de aangepaste wetgeving een feit!

 

Wetgeving:

• 23 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

• 18 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers

 

Bron: Vlaams Patënten Platform