MENSEN MET REUMATOÏDE ARTRITIS ONDERGAAN MINDER GEWRICHTSOPERATIES VERGELEKEN MET 25 JAAR GELEDEN

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In de jaren 1990 bereikte het aantal gewrichtsoperaties bij patiënten met RA een piek die sindsdien daalde. Een onderzoek dat begin oktober werd voorgesteld op de American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting in Philadelphia, neemt een verbetering waar van de langetermijn resultaten voor deze patiënten.

Behandeling van RA is de laatste 25 jaar erg verbeterd en onderzoekers bestudeerden recent het aantal totale knievervangingen en andere gewrichtsoperaties, om te kunnen vaststellen of zij in de loop van de tijd zijn gedaald.

Onderzoekers  bestudeerden recent een groep residenten uit Californië die minstens 40 jaar oud waren en RA hadden, om te kijken naar de jaarlijkse trend in het aantal totale knie-, totale heup-, totale enkel- (of artrodese), en totale polsvervangingen, tussen 1983 en 2007. Ze pasten hun verkregen informatie aan gebaseerd op ouderdom, geslacht en ras.

De onderzoekers vonden dat gewrichtsoperaties in de jaren 1990 een verhoging kenden maar sindsdien daalden. Meer specifiek vonden ze dat bij patiënten met een leeftijd tussen 40 en 59 jaar het aantal totale knievervangingen tussen 2003-2007 19% lager lag dan in de periode 1983-1987, terwijl totale heupvervangingen in diezelfde periode met 40% daalde. Tegelijkertijd vonden ze dat het aantal totale knie- en heupvervangingen niet gedaald was bij patiënten die 60 jaar of ouder waren, maar verhoogd waren naar respectievelijk 4 en 26%. Soortgelijke trends werden echter ook gevonden bij de algemene populatie. De onderzoekers vonden eveneens dat enkel- en polsoperaties midden de jaren 2000 aanzienlijk gedaald waren in beide leeftijdsgroepen, vergeleken met het aantal midden de jaren 1980. Deze verschillende trends waren gelijk tussen mannen en vrouwen.

"We ontdekten dat RA-patiënten, met name deze van jongere leeftijd, nu minder gewrichtsvervangende operaties moeten ondergaan dan in het vorige decennium of daaromtrent", verklaart Grant H. Louie, MD, MHS, van het National Institute of Health, Bethesda, en medeonderzoeker van de studie.

"Hoewel de precieze redenen voor deze vaststellingen niet helemaal zeker zijn veronderstellen wij dat de recente vorderingen in de behandeling van deze ziekte een rol kunnen spelen. Reumatologen hebben de afgelopen 25 jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van onomkeerbare schade aan de gewrichten die veroorzaakt werd door chronische ontsteking. Dit deden ze door het combineren van bestaande therapieën, het ontwikkelen van effectievere en veiliger medicaties die specifiek gericht zijn op de veroorzakers van de ontsteking, en het vroeger identificeren en behandelen van patiënten. De tijd zal het leren, maar ik ben voorzichtig optimistisch dat de ontwikkelingen die we nu zien zich zullen verder zetten gedurende de volgende jaren."

Bron: www.rheumatology.org/annual

Vertaling: Mia - ingekorte versie van het artikel "People with rheumatoid arthritis have less joint surgery compared to 25 years ago"; geplaatst: 30 oktober 2009