Minder administratie voor personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Op 28 april stelden de FOD Sociale Zekerheid, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), tijdens een conferentie enkele praktijkvoorbeelden voor van elektronische gegevensuitwisselingen die de automatische toekenning van sociale maatregelen aan personen met een beperking mogelijk moeten maken.
Iemand die erkend is als persoon met een beperking, kan op basis hiervan allerlei sociale en fiscale maatregelen aanvragen bij andere overheidsinstanties, korting krijgen bij vb. toeristische attracties, van een voordelig tarief genieten bij de energieleveranciers, enz.
In veel gevallen moet de burger nog een papieren attest voorleggen aan die instanties of bedrijven om te bewijzen dat hij of zij een erkenning heeft van de handicap of een tegemoetkoming ontvangt.
Om de administratieve rompslomp voor de burger tot een minimum te beperken, zet de federale overheid meer en meer in op elektronische gegevensuitwisselingen met de betrokken instanties en bedrijven.
Dit is bijvoorbeeld al het geval voor de toekenning van het sociaal tarief gas en elektriciteit: dankzij de gegevensuitwisselingen tussen de federale overheid en de energieleveranciers hoeft de persoon met een beperking geen papieren attest meer voor te leggen en wordt de maatregel automatisch toegekend.
De bedoeling is om de automatisering de komende jaren uit te breiden.

Bron: Handi Flash - 29/04/2015