Misvattingen over RA-patiënten

De ervaringen in ons leven geven ons de meest waardevolle levenslessen.
Van mensen zonder ervaring uit de eerste hand mag jij je aan onbegrip verwachten.
Zo kan iemand bijvoorbeeld niet de volledige impact begrijpen, hoe het is te moeten leven met een chronische ziekte, zoals reumatoïde artritis, tenzij men de ziekte zelf heeft.
Ook al doet iemand verschrikkelijk hard zijn best om het te begrijpen, of misschien denkt hij of zij zelfs dat zij het begrijpen, dan nog kan men niet voelen hoe het is, totdat men in hetzelfde schuitje zit, zoals het spreekwoord zegt ...

Hierna 6 dingen die mensen, die geen artritis hebben, doorgaans niet begrijpen.


Misvattingen over RA-patiënten

1. Mensen met artritis voelen zich moe en vermoeid
De meesten van ons leiden een druk leven. We hebben meerdere rollen en verantwoordelijkheden. Zoals te verwachten, zijn we aan het eind van de dag moe. Maar, de moeheid en de vermoeidheid die mensen met artritis -in het bijzonder inflammatoire vormen van artritis- ervaren, gaat verder dan dat.
Vermoeidheid, als gevolg van artritis, is een overweldigende uitputting van energie die op onverwachte momenten toeslaat, vaak na een nachtje slapen. Het lichaam is volledig uitgeput, net alsof je door een vrachtwagen werd aangereden en het wordt niet meteen verholpen met een paar uurtjes meer slaap.

Mensen zonder artritis zijn geneigd te denken dat moe gewoon moe betekent. Zij kunnen een dutje doen als ze moe zijn en zich daarna meteen beter voelen.
Maar mensen met artritis weten dat hun vermoeidheid de kwaliteit van hun leven negatief beïnvloedt.
Het is een onderdeel van het ziekteproces.
Het kan door overactiviteit verergeren, maar vermoeidheid gerelateerd met artritis is veel ingewikkelder dan dat.
Veel patiënten vinden het moeilijker om met hun vermoeidheid te moeten omgaan dan met de pijn zelf.

2. Artritis is niet alleen "lichte artritispijn"
Een van de grootste misvattingen over artritis is dat men denkt dat het vooral gaat over lichte klachten en pijn.
Deze misvatting wordt aangewakkerd door reclame op TV en in tijdschriften voor over-de-toog-pijnstillers, de zogenaamde wondermiddelen voor artritispijnen.
Je kent die advertenties beslist, waarin een persoon met pijn kan dansen, of terug actief wordt na het nemen van een paar Tylenol (paracetamol) of Advil (ibuprofen) of Aleve (naproxen).
Deze beelden minimaliseren en bagatelliseren artritispijn. Het doel van die reclame is immers om deze zonder-voorschrift-over-de-toog-medicijnen te verkopen en niet om het publiek over de verschillende vormen van artritis in te lichten, noch om het belang van overleg met een arts voor een vroege diagnose en een passende behandeling te onderstrepen.

3. Er zijn verschillende vormen van artritis
Artritis is geen ziekte die alleen oudere mensen treft, zoals veel mensen denken.
Er zijn meer dan 100 vormen van artritis, waarvan ongeveer een dozijn vaak voorkomen.
Enkele ernstige vormen vallen onder de noemer inflammatoire artritis (bijvoorbeeld reumatoïde artritis, psoriatische artritis).
Andere vormen zijn bindweefselziekten of gemengde bindweefselziekten.
De meest voorkomende vorm van artritis is osteoartritis (artrose, ook wel degeneratieve artritis genoemd).
Niet alleen is artritis geen uitzonderlijke ziekte maar iedereen kan op elke leeftijd artritis ontwikkelen (bijvoorbeeld juveniele artritis).

4. Het ene moment voelt de RA-patiënt zich goed en het andere kunnen de klachten toenemen
Artritispijn, vermoeidheid en andere symptomen kunnen fluctueren.
De intensiteit en frequentie van de pijn kan variëren en dit gebeurt meestal onverwacht en onvoorspelbaar.
De toename van de symptomen of opstoot kan zonder waarschuwing en zonder aanwijsbare reden optreden, zelfs op één dag.
Dat is de aard van artritis. Net dit aspect van artritis is zo bijzonder moeilijk voor de persoon met artritis om zich telkens weer te moeten aanpassen, als bijna onbegrijpelijk voor mensen zonder artritis.

5. Artritis beïnvloedt een persoon zowel emotioneel als fysiek
Er zijn gevolgen verbonden aan chronische artritis. Voor veel mensen zijn de fysieke beperkingen het meest voor de hand liggende gevolg.
Artritis kan de normale activiteiten van het dagelijks leven bemoeilijken - maar ook dat heeft dan weer zo zijn eigen gevolgen.
Als mensen niet kunnen doen wat ze moeten doen, of niet kunnen voldoen aan wat zij als hun rol en verantwoordelijkheid op het werk of thuis beschouwen, komen hun emoties sterk onder druk te staan. Ze kunnen gefrustreerd, boos, verdrietig of depressief worden. Ze kunnen zich schuldig voelen en hun gevoel van eigenwaarde kan eronder gaan lijden.
Hoe meer artritis het "normale" leven beïnvloedt, hoe intenser hun gevoelens kunnen worden.
De invloed van artritis is duidelijk complex en heeft meer dan louter fysieke gevolgen.

6. Het doel van de behandeling is de artritis onder controle te houden; voor de meeste vormen is genezen niet mogelijk
Er bestaat geen remedie voor de meeste vormen van artritis.
De vormen van artritis die niet kunnen worden genezen zijn chronisch, wat betekent dat een persoon de ziekte voor de rest van zijn leven heeft.
Het doel van de behandeling is de pijn onder controle te houden, de progressie van de ziekte af te remmen, om de persoon met artritis een zo goed mogelijk en normaal leven te laten leiden, totdat een remedie wordt gevonden ...

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over: onbegrip, vermoeidheid, artritispijn, inflammatoire artritis, opstoot, depressie, chronisch

 

Bron: Tekst vrije vertaling verywell.com, 6 Things people without arthritis don't understand


nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwLike Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwActief Leven Met ReumaOP ZOEK NAAR JE TALENTEN

lid worden

 

 
Geplaatst op: 
Maandag, 14 november, 2016 - 22:42