NIEUW in gezondheidszorg

Er komt een einde aan de grote verschillen in ambulancekosten voor patiënten, de screening van dikkedarmkanker wordt uitgebreid en de CM stopt met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen.
Dit en nog veel meer verandert er op 1 januari 2019. Een greep uit de veranderingen.

Doktersbezoek 3 procent duurder, maar remgeld stijgt mee
De honoraria voor de klassieke consultaties stijgen met 3,3 procent, van 25,4 tot 26,3 euro. Omdat het remgeld evenredig stijgt, zal de patiënt daar niets van voelen. Een huisbezoek wordt 1,25 euro duurder tot 38,9 euro. Hier wordt de stijging niet volledig gecompenseerd door het ziekenfonds: hiervoor zal de patiënt enkele centen meer moeten betalen dan in 2018. De honoraria voor een gewoon globaal medisch dossier (GMD) tot slot stijgen van 30 naar 31 euro, voor chronische patiënten wordt dit 56,8 in plaats van 55 euro. Ook hier stijgt het remgeld 3,3 procent mee, en merkt de patiënt dus niets. Voor de chirurgen komt er geen indexering in 2019. Hetzelfde geldt voor een stuk voor technische prestaties, klinkt het. Voor andere prestaties geldt dan weer een indexering van 1,45 procent.

Screening dikkedarmkanker ook voor 51- en 52-jarigen
Elk jaar worden meer dan 1,4 miljoen Vlamingen uitgenodigd om zich te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker of dik­ke­darm­kan­ker. Door de ziektes vroegtijdig op te sporen en te behandelen, vergroot de kans op genezing. Voor dikkedarmkanker wordt op de bevolkingsgroep tussen 53 en 74 jaar gemikt. Zij worden om de twee jaar uitgenodigd om een stoelgangtest te doen. De kankers die in die test naar boven komen, zitten in 77 procent van de gevallen in een vroeg stadium en zijn dus goed behandelbaar. Die doelgroep wordt vanaf 2019 verder uitgebreid, kondigde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan. Vanaf dan krijgen ook 51- en 52-jarigen een uitnodiging, vanaf 2020 wordt er vanaf 50 jaar gescreend.

Ziekenhuizen krijgen zelfde financiering voor standaardingrepen
Ziekenhuizen krijgen voor standaardingrepen, zoals een blin­de­darm­ope­ra­tie zonder complicaties, vanaf 1 januari allemaal hetzelfde bedrag van de overheid. De maatregel kadert in de ziekenhuishervorming die Volksgezondheidsminister Maggie De Block uitwerkt. De hele hervorming van De Block moet de zorg efficiënter organiseren. Door de vergrijzing neemt het aantal oudere en chronisch zieken toe, terwijl de rekeningen van steeds meer ziekenhuizen in het rood eindigen. Daarom komt er een nieuw financieringssysteem en moeten ziekenhuizen onderling afspreken wie welke gespecialiseerde zorg aanbiedt. De hervorming die op 1 januari ingaat vormt daarin een eerste stap. Voor de 'laagvariabele zorg', ingrepen of zorgen zijn zo standaard geworden dat er weinig of geen variatie bestaat tussen patiënten onderling, zal de overheid overal in België voor hetzelfde bedrag tussenkomen in de ziekenhuizen.

Standaard 60 euro voor tussenkomst 112-ambulance
Wie vanaf 2019 de tussenkomst van een 112-ambulance nodig heeft, zal standaard een factuur van 60 euro krijgen. Minister De Block wil zo een einde maken aan de grote ver­­schil­­len in ambulancekosten voor pa­tiën­ten. Nu bedraagt de factuur gemiddeld 130 euro. Als patiënt krijg je daar de helft van terug van de overheid, maar daarvoor moet je wel een attest indienen bij je ziekenfonds. De gemiddelde eigen kost bedraagt dus 65 euro. Vanaf januari 2019 wordt de standaardfactuur 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds. De ambulancediensten zelf moeten ook geen aparte berekening maken voor elke tussenkomst. Om hun werking te verzekeren, kunnen ze wel rekenen op een verhoging van hun budget.

Medicatie tegen hepatitis C voor alle patiënten terugbetaald
Vanaf 1 januari krijgen alle patiënten met hepatitis C hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar ze wordt nu uitgebreid naar de patiënten bij wie de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt. 'Door de strijd met het virus vroeger aan te gaan, kunnen we vermijden dat de ziekte chronisch wordt en dat patiënten permanente leverschade oplopen', aldus minister De Block eind januari. 'Een vroege diagnose is daarbij cruciaal: hoe sneller de ziekte wordt vastgesteld, hoe sneller we de behandeling kunnen opstarten en hoe beter de kansen op genezing. Je op tijd laten testen is dan ook de boodschap'. Dit jaar krijgen 1100 patiënten de medicatie tegen hepatitis C terugbetaald. Door de uitbreiding van de terugbetaling zouden daar volgens schattingen van het RIZIV zowat 1000 patiënten bijkomen.

Vlaamse ondersteuningspremie nu ook na ernstige ziekte
De Vlaamse ondersteuningspremie voor personen (VOP) met een handicap kan voortaan ook worden aangevraagd door mensen die herstellen van een ernstige ziekte. De maatregel moet het mensen die bijvoorbeeld kanker overwonnen of revalideren na een hersenletsel, mogelijk maken om de draad weer sneller op te pikken. Werkgevers kunnen een loonpremie aanvragen voor werknemers met een ar­beids­han­di­cap als hun beperking een impact heeft op het uitoefenen van de job. De premie kan vijf jaar lang toegekend worden en bedraagt 40 procent van het referteloon van de werknemer tijdens het eerste jaar, 30 procent tijdens het tweede jaar en 20 procent tijdens de laatste drie jaar. De werkgever bekijkt samen met de werknemer welke aanpassingen het werk een stuk makkelijker zouden maken, zoals flexibele werktijden, een aangepast takenpakket, extra begeleiding of extra rusttijden. De loonpremie compenseert dan het rendementsverlies. Vanaf 1 januari kunnen ook mensen die na een ernstige ziekte opnieuw aan het werk willen, aanspraak maken op de Vlaamse ondersteuningspremie. Die bedraagt dan 20 procent van het loon van de werknemer voor een periode van twee jaar, die indien nodig met nog eens twee jaar kan worden verlengd.

CM stopt met terugbetaling homeopathie
De christelijke mutualiteit CM stopt vanaf 1 januari 2019 met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. De schrapping is het resultaat van een bevraging bij de leden. Onder meer bij Partena, OZ en de Socialistische Mutualiteiten blijft de tegemoetkoming voor ho­meo­pa­thi­sche middelen gelden. De Socialistische Mutualiteiten werken op dit moment wel aan een hervorming van hun voordelenpakket. Ze sluiten niet uit dat de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen daarbij ook uit de boot valt. Bij de CM sneuvelen naast de tegemoetkoming voor homeopathie vanaf 1 januari ook onder meer die voor oordoppen op maat, het lidgeld van jeugdverenigingen en podologische zolen.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: VAPH

Bron: knack.be, Wat verandert er op 1 januari in de gezondheidszorg?

banner privacy

 

Categorie: 
Geplaatst op: 
Dinsdag, 15 januari, 2019 - 20:11