Nieuwe ziekenhuisfinanciering op komst

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block staat voor een grote uitdaging: de nieuwe ziekenhuisfinanciering. De Block zet de krijtlijnen uit van een ‘grondige herziening’ van de bestaande financieringsregels voor ziekenhuizen, zoals het regeerakkoord voorschrijft. Twee op vijf Vlaamse ziekenhuizen maken verlies en dreigen failliet te gaan. Snelle hervormingen zijn noodzakelijk, want de patiënten zijn hiervan de dupe. Het nieuwe financieringssysteem moet leiden tot kwaliteitsvolle en resultaatgerichte zorg. Ziekenhuizen moeten een netwerk vormen en taken herverdelen. Patiënten zullen niet meer in alle ziekenhuizen terecht kunnen voor bepaalde behandelingen, maar daar tegenover staat dat ziekenhuizen zich meer en beter zullen specialiseren. 

Nog dit jaar zullen er in ons land proefprojecten starten in het kader van de nieuwe ziekenhuisfinanciering. De minister van Volksgezondheid hoopt die projecten vanaf eind 2017 te evalueren, zodat ze in 2018 op grote schaal kunnen worden ingevoerd. Eén van de proefprojecten is bijvoorbeeld om chemotherapie ook thuis toe te dienen.

Bron: http://www.vlaamse-ouderenraad.be/beleid/artikel.php?pub_id=3900

Geplaatst: 2015/04/30