Nieuws over het PAB

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Met plezier kunnen we nieuws brengen over de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering over het PAB. Zo’n aanpassing van het oorspronkelijke besluit van 15 december 2000 is soms nodig. Bij zo’n besluit wijziging bepleit Onafhankelijk Leven vzw altijd aanpassingen die het PAB als systeem beter, sterker en eenvoudiger maken. Daarvoor gaan we dan via verschillende overlegkanalen in gesprek met de overheid en het VAPH. Zo bereikten we nu een akkoord over verschillende kleinere aanpassingen die in sommige situaties wel een wereld van verschil kunnen betekenen.

Vroeger moest een persoonlijke assistent in elk geval meerderjarig zijn. Vanaf 2015 mag je als budgethouder ook ‘jobstudenten’ vanaf 15 jaar inschakelen voor persoonlijke assistentie. Je kan daarvoor dan een studenten- of vrijwilligersovereenkomst afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen om vakantie periodes van een assistent in vaste dienst te overbruggen. Er blijft echter wel een uitzondering gelden. Je mag als budgethouder geen studenten- of vrijwilligersovereenkomst afsluiten met een minderjarige als die naaste familie of gezinslid is.

Als je langer dan drie maanden moet worden opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of een rust en verzorgingstehuis diende je PAB te worden opgeschort. Dit bracht onnodige administratie met zich mee en bovendien ook opzegkosten aan je assistenten. Vanaf nu geldt geen opschorting meer en blijft je PAB gewoon doorlopen.

Er is ook een kleine wijziging voor wie een PAB combineert met een dagcentrum, begeleid werken of semi internaat. Bij een wijziging in die combinatie, bijvoorbeeld meer of minder dagdelen dagcentrum, zal de herziening van het PAB ingaan vanop de eerste dag van de maand na de wijziging. Voorheen was dat van de eerste dag van het kwartaal na de combinatiewijziging. Verder waren er nog een paar juridisch technische aanpassingen nodig voor de uitvoering van het decreet integrale jeugdhulp.

Bron: http://www.onafhankelijkleven.be/blog/detail/vernieuwingen-aan-pab

Geplaatst: 2014-12-19