Nieuws van de DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Verlies van de inschakelingsuitkering en herziening van de tegemoetkomingen

De DG Personen met een handicap zal met prioriteit de dossiers herzien van personen die op 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering verloren (en waarbij het recht hierop niet verlengd werd) en die een tegemoetkoming voor personen met een handicap uitbetaald krijgen.
Op basis van gegevensuitwisselingen met de RVA en de regionale tewerkstellingsdiensten, zal de DG Personen met een handicap de desbetreffende dossiers op eigen initiatief herzien.
Gezien de grote toevloed aan dossiers, zal de DG alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te doen. Ze zal een nieuwe beslissing naar de betrokken personen sturen. De DG zal niet systematisch brieven sturen om hen op de hoogte te brengen van de prioritaire procedure, zodat ze voorrang kan geven aan de afhandeling van de dossiers en de aanpassing van de tegemoetkomingen.
Je kan de stand van zaken van je dossier opvolgen via www.handiweb.be.
Als je op www.handiweb.be vaststelt dat je dossier nog niet in behandeling is en er nog geen nieuwe beslissing werd genomen, dien je het bewijs van de stopzetting van je inschakelingsuitkering op te sturen naar de DG Personen met een handicap, bij voorkeur via ons contactformulier.
Belangrijk: personen die hun inschakelingsuitkering verliezen NA 1 januari 2015 en die een tegemoetkoming aan personen met een handicap krijgen, moeten een nieuwe aanvraag indienen via hun gemeente of ziekenfonds als ze hun tegemoetkoming willen laten herberekenen. Het gaat om een aanvraag zonder medische evaluatie (als de evolutie van de gezondheidstoestand dit niet rechtvaardigt). Bij hun aanvraag dienen ze het bewijs van de stopzetting van de inschakelingsuitkering toe te voegen.

 

Ik heb een handicap en wil gaan werken: wat met mijn tegemoetkoming?

De DG Personen met een handicap werkt samen met de VDAB, de GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding) en de ziekenfondsen om jongeren met een handicap die willen gaan werken, beter te informeren over de gevolgen voor hun financiële situatie. De bedoeling is om de drempel naar de arbeidsmarkt te verkleinen.
De DG zal op een gestructureerde manier gegevens uitwisselen met de betrokken instellingen, zodat het voor de persoon met een handicap transparant wordt wat de gevolgen zijn van de tewerkstelling op zijn of haar tegemoetkoming of andere sociale maatregelen.
In oktober 2014 ging een proefproject van start in Limburg, dat in januari uitgebreid werd naar gans Vlaanderen. Naast de Christelijke en Socialistische mutualiteiten, zijn nu ook de andere ziekenfondsen mee in het project gestapt.
In het kader van de samenwerking, zullen de betrokken instellingen ook een brochure verspreiden. Je vindt er in terug wat er gebeurt met je integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming als je gaat werken of je wil inzetten als vrijwilliger, aan wie je moet melden dat je gaat werken,…
Brochure “Ik heb een handicap en ga werken: wat met mijn tegemoetkoming?” (.pdf)

Bron: Handi-Flash - 29/01/15