Onderzoek naar evaluatie van ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties in kader van integratietegemoetkoming.

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Beste leden,

Heb jij nood aan ondersteuning omdat je een handicap hebt? Misschien is dit onderzoek dan iets voor jou?

Lees onderstaand schrijven:

Beste,
 
Wij contacteren u in het kader van het onderzoek naar de ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties in het kader van de integratietegemoetkoming. De KU Leuven en de ULB voeren dit onderzoek uit in opdracht van Directie-Generaal Personen met een Handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.
 
Een belangrijk fase in dit onderzoek omvat het organiseren van focusgroepen of gespreksgroepen met zowel personen met een handicap als met individuen die dagdagelijks een persoon met een handicap ondersteunen. Om vrijwilligers te rekruteren zouden we graag een beroep doen op jullie organisatie. Concreet zouden we u willen vragen om:

  • de brief in bijlage onder jullie leden te verspreiden. In de brief staat omschreven hoe mensen zich kandidaat kunnen stellen om deel te nemen aan dit onderzoek. Het precieze doel en de inhoud van de focusgroepen wordt in deze brief ook in meer detail toegelicht; en/of
  • een oproep tot medewerking op uw website of nieuwsbrief op te nemen. U kan dan geïnteresseerden eenvoudig doorverwijzen naar onze webtool via deze link: . Op deze webpagina staat dezelfde informatie als in bijgevoegde brief. 

 Omdat de medewerking van personen met een handicap en hun directe omgeving erg belangrijk is voor dit onderzoek, hopen wij alvast op uw medewerking bij het verspreiden van deze informatie.
Zou het mogelijk zijn om deze informatie op korte termijn te verspreiden, zodat we uiterlijk 20 maart 2015 een zicht hebben op de eventuele kandidaten?
 
Bij vragen kan u me steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.
 
Alvast hartelijk dank,
Eva Vande Gaer
 
 ___________________
Eva Vande Gaer, Ph.D.
Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen
HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
KU Leuven 
Parkstraat 47 
3000 Leuven België
Tel: 32 16 32 31 39
E-mail: eva.vandegaer@kuleuven.be
http://www.hiva.be