Ontwerpdecreet Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 13 december 2013 een ontwerpdecreet goed dat het zorg- en ondersteuningsgegeven voor personen met een handicap in de Vlaamse Gemeenschap grondig wijzigt. In het ontwerp van decreet wordt de persoonsvolgende financiering geconcretiseerd.

De voorgestelde Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap zou volgens twee trappen gebeuren. Het basisondersteuningsbudget vormt de eerste trap: iedereen die een erkende handicap heeft en bij wie de nood aan zorg en ondersteuning is vastgesteld, heeft recht op het basisondersteuningsbudget. Wanneer dat budget onvoldoeande mogelijkheden biedt om zorg en ondersteuning kwalitatief en volledig in te vullen, kan men een beroep doen op de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het voorliggend ontwerp van decreet inzake de persoonsvolgende financiering geeft mee uitvoering aan de visienota Perspectief 2020. De tekst wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Lees hier de conceptnota van minister Vandeurzen over de Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap. 

Bron nieuwsbrief Vlaamse ouderenraad

Geplaatst: 2013-12-21