Oproep: persoonlijke getuigenissen arbeidsongeschiktheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De FOD Sociale Zekerheid organiseert in de loop van de maand januari 2015 een interne dag van reflectie over de socio-professionele inschakeling van personen met een arbeidsongeschiktheid (zowel nu als vroeger). Onder arbeidsongeschiktheid verstaan we: ziekte, handicap of andere beperkingen om je professionele activiteiten uit te voeren. Doel van de conferentie is verbetertrajecten uit te werken om die (her-)integratie te vergemakkelijken.

Om beter te begrijpen hoe de situatie werkelijk is, verzamelen we getuigenissen van burgers. Hoe ervaar jij het systeem van sociale zekerheid als steun bij socio-professionele herinschakeling? Zijn de maatregelen en hulpmiddelen een echte hulp of eerder een belemmering? Om te kunnen verbeteren hebben we jouw feedback nodig! Heb je een arbeidsongeschiktheid en heb je stappen ondernomen naar een sociale of professionele herinschakeling? Kan je die stappen beschrijven? Welke hulpmiddelen heb je gebruikt? Welke moeilijkheden heb je ondervonden? Heb je suggesties om de herinschakeling te verbeteren?

Contacteer ons voor 5 januari 2015 als je graag jouw ervaring wil delen: actuteam@minsoc.fed.be.

Bron: Handi Flash  18/12/14

Geplaatst: 2014-12-19