Opvolging gezondheid

Categorie: 
Geplaatst op: 
Vrijdag, 4 mei, 2018 - 19:24

Patiënten verwachten veel van de online gezondheidsportalen

Opvolging gezondheid66% van de patiënten gelooft dat online inzage in het pa­tiën­ten­dossier de com­mu­ni­ca­tie met zorgverleners zal verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde naar aanleiding van de Euro­pese dag van de rechten van de patiënt op 18 april.
68% van de 581 patiënten, die deelnamen aan de bevraging, ge­looft ook dat ze door die online inzage hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen.

In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op in­for­ma­tie over hun ge­zond­heids­toe­stand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt in­for­ma­tie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het pa­tiën­ten­dossier inkijken of hiervan een afschrift opvragen.

“Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun ge­zond­heids­toe­stand en om, samen met zorgverleners, bewuste keuzes te maken over een eventuele behandeling. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de prak­tijk verloopt dit nog niet overal even vlekkeloos”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Online inzage via patiëntenportalen
Momenteel kunnen patiënten al een deel van de informatie over hun gezondheid bekijken via patiëntenportalen, zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform), mynexuzhealth, het Brussels Gezondheidsnetwerk of de Patient HealthViewer van de ziekenfondsen.
Binnenkort wordt er een federaal “gezondheidsportaal” gelanceerd. Hierop kunnen burgers bekijken, welke gegevens over hun gezondheid worden gedeeld. Binnenkort zal ook de Vlaamse overheid in samenwerking met de ziekenfondsen een nieuw portaal lanceren, my health viewer.

Beter geïnformeerd over eigen gezondheid
Uit de bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde, blijkt dat de patiënt hoge verwachtingen koestert over die online inzage.

  • 80% van de bevraagden denkt dat hij of zij beter op de hoogte zal zijn van de eigen gezondheid.
  • 81% gelooft dan weer dat ze door de online inzage mee zullen kunnen waken over de juistheid van de persoonlijke informatie in hun dossier.
  • 68% van de patiënten gelooft ook dat ze door de online inzage een actievere rol zullen opnemen in hun zorg.
    6% is hier niet van overtuigd.
  • Verder denkt 66% dat deze nieuwe manier van inzage de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners zal verbeteren.
    30% denkt dat dit mogelijk het geval kan zijn en slechts 4% gelooft hier niet in.
  • 65% van de patiënten gelooft ook dat dit kan leiden tot een gelijkwaardigere relatie met de zorgverleners.

Of een patiëntenportaal ook tot meer vertrouwen in zorgverleners leidt, is nog niet voor iedereen even duidelijk.
►8% is het hier niet mee eens, 34,5% twijfelt hierover en 57,5% ziet het rooskleuriger in.

Uit de bevraging blijkt tenslotte dat leden van patiëntenverenigingen al meer ver­trouwd zijn met patiëntenportalen.
►22% bekijkt al onderzoeksresultaten of verslagen vanuit het ziekenhuis in via een patiëntenportaal (vb. MyNexuz, Cozo).
► Bij bevraagden die geen lid zijn van een patiëntenvereniging is dat slechts 13%.

Dit jaar wil het Vlaams Patiëntenplatform op de Europese dag van de rechten van de patiënt het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker zetten. “Personen met een psychische kwetsbaarheid hebben dezelfde pa­tiën­ten­rech­ten maar in de praktijk loopt het daar nog een stuk moeilijker”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Daarom trok het Vlaams Patiëntenplatform op 18 april per provincie naar één psychiatrisch zieken­huis om mensen uitleg te geven, flyers en posters te verspreiden en hen warm te maken om naar de patiëntenportalen te kijken.
De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg helpen om het recht op inzage in het patiëntendossier bij de psychiatrische instellingen te verspreiden.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be
Meer info op raliga.be over: rechten

Bron: Persbericht Vlaams Patiëntenplatform, 18 april 2018

nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwLike Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw lid worden word vrijwilliger bij RA Liga vzwword onze sponsor ReumaLied met beelden

ReumaLied met tekst