Parkeerkaart bij aankoop mobiliteitshulpmiddel

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wie van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating heeft om een rolstoel, scooter of driewieler aan te kopen, kan een parkeerkaart krijgen als hij of zij dat wenst en er nog geen heeft. Het ziekenfonds brengt zelf de DG Personen met een handicap op de hoogte dat de persoon recht heeft op een mobiliteitshulpmiddel en een parkeerkaart wil. Wij doen dan onmiddellijk het nodige om de persoon de kaart op te sturen zonder dat hij of zij bijkomende vragen moet beantwoorden.

Dankzij deze vereenvoudigde procedure zal men de parkeerkaart sneller krijgen.

De maatregel geldt bij de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel door personen die omwille van hun handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden hebben. Onder "mobiliteitshulpmiddelen" verstaan we manuele en elektrische rolstoelen, scooters en orthopedische driewielfietsen. De regeling geldt niet voor stapsystemen, loophulpmiddelen, antidecubituskussens en modulair aanpasbare zitsystemen. Een looprek of rollator bijvoorbeeld komen dus niet in aanmerking.

Personen die een rolstoel krijgen via het "rentingsysteem" in de rustoorden worden niet betrokken in de procedure.

Meer informatie over de parkeerkaart op onze website 

Bron: Handi Flash - 20/11/14

Geplaatst: 2014-11-25