Profiel Expertpool Vlaams Patiëntenplatform

Geplaatst op: 
Zondag, 1 november, 2020 - 15:12

Stel je kandidaat voor onze expertpools. Jouw stem telt! 

Ben jij chronisch ziek of mantelzorger en lid van een patiëntenvereniging? Wil je graag jouw ervaringskennis inzetten om de zorg en levenskwaliteit voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het VPP richt expertpools op waarin we patiëntenvertegenwoordigers samenbrengen. We bespreken er ervaringen, meningen en ideeën over verschillende thema’s die nauw aansluiten bij de leefwereld van de patiënt. Het is een grote meerwaarde voor het beleidswerk van het VPP als we de expertise en ervaringen binnen een groep van patiëntenvertegenwoordigers kunnen bundelen. Naast onze gewone denkmomenten en focusgroepen die we organiseren om standpunten op te stellen, zijn deze expertpools een manier om patiënten snel te kunnen bevragen rond bepaalde onderwerpen.

We starten met expertpools rond de thema’s digitale toepassingen in de gezondheidszorg, kwaliteit van zorg en medicatie, en met een expertpool waarin we het Brusselse zorglandschap onder de loep nemen. In de toekomst kunnen er nog expertpools rond onze andere thema’s bijkomen. Hieronder geven we je graag wat meer informatie.

Expertpool e-health: digitale toepassingen in de gezondheidszorg

Heb je interesse in alles wat te maken heeft met digitale toepassingen in de gezondheidszorg? Vind jij makkelijk je weg in het digitale landschap? Gebruik jij een patiëntenportaal (bijvoorbeeld www.mijngezondheid.be) om je eigen gezondheidsgegevens te bekijken, medische apps, teleconsultaties, of andere e-health toepassingen? Heb je interesse op het vlak van ICT? Dan zijn Susanne, Jeroen en Marit, onze beleidsmedewerkers e-health, op zoek naar jou!

Als lid van de ‘expertpool e-health: digitale toepassingen in de gezondheidszorg’ zullen we peilen naar jouw ervaringen bij vragen die het VPP krijgt over patiëntenportalen, apps, telegeneeskunde, het elektronisch medicatieschema, en allerlei andere e-health toepassingen.

Wanneer? 

 • Minstens 2 keer per jaar, momenten te bespreken met de leden van de expertpool.
 • Af en toe schriftelijk of telefonisch tussendoor.

Expertpool kwaliteit van zorg

Heb je interesse in hoe zorgverleners en zorginstellingen de kwaliteit van zorg garanderen? Hoe deze kwaliteit gecontroleerd wordt en hoe deze verbeterd kan worden voor de patiënt? Wil je graag mee nadenken over welke elementen belangrijk zijn rond kwaliteit van zorg? We nemen hierbij zowel de kwaliteit van algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg als de eerstelijnszorg onder de loep. Zie je het zitten om hier mee aan te werken? Dan zijn Laura en Else, onze beleidsmedewerkers kwaliteit van zorg, op zoek naar jou! 

Als lid van de expertpool kwaliteit van zorg betrekken we je onder andere bij kwaliteitsindicatoren, zorginspectie, zorgkwaliteit.be, accreditering en de Vlaamse Patiënten Peilingen die het VPP ontwikkelt.

Wanneer?

 • Minstens 2 keer per jaar, momenten te bespreken met de leden van de expertpool.
 • Af en toe schriftelijk of telefonisch tussendoor.

Expertpool medicatie

Heb je interesse in alles wat met medicatie te maken heeft? Heb je ervaring met het gebruik van medicatie en/of medische hulpmiddelen voor je chronische aandoening? Heb je enige kennis of een gezonde interesse over de regelgeving rond medicatie en/of klinisch onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als lid van de expertpool medicatie leggen we je vragen voor die het VPP krijgt van onder andere het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bij de uitwerking van nieuwe regelgeving. Voorbeelden zijn symbolen op verpakkingen van geneesmiddelen, naamgeving van geneesmiddelen, functionaliteiten die nodig zijn voor verschillende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen databanken, geïnformeerde toestemming …

Wanneer?

 • Minstens 2 keer per jaar, momenten te bespreken met de leden van de expertpool.
 • Af en toe schriftelijk of telefonisch tussendoor.

Expertpool Brussel

Woon je in Brussel, wil je mee nadenken over hoe de zorg In Brussel beter en anders kan en wil je jouw ervaringskennis delen? Dan zijn onze beleidsmedewerkers Annet en Kristien, op zoek naar jou!

Thema’s, die aan bod kunnen komen in de Brusselse expertpool, zijn:

 • Wat kan er verbeterd worden aan de Brusselse eerstelijnszorg (huisarts, apotheker, thuisverpleging, gezinshulp …)?
 • Hoe maken we het zorg- en welzijnsaanbod toegankelijk voor elke Brusselaar?
 • Wat zijn de noden rond het elektronisch patiëntendossier en rond de gegevensdeling tussen zorgverleners en patiënten?
 • Welke knelpunten zijn er rond het ziekenvervoer in Brussel?

 …

Wanneer?

 • Ongeveer 4 keer per jaar, digitaal of op een locatie in Brussel, momenten te bespreken met de leden van de expertpool.
 • Af en toe schriftelijk of telefonisch tussendoor.

Hoe stel je je kandidaat?

Wij vragen dat je:

 • graag jouw ervaringskennis inzet om de zorg en levenskwaliteit voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren;
 • interesse hebt in het thema van de expertpool waarvoor je kiest. Enige kennis over het thema is een pluspunt maar geen vereiste. Voor de Brusselse expertpool is het vooral belangrijk dat je in Brussel woont;
 • lid bent van een patiëntenvereniging die lid is van het VPP;
 • naast je eigen ervaring ook ervaringen van andere patiënten uit de vereniging meeneemt;
 • goede communicatieve vaardigheden hebt;
 • bereid bent om vergaderingen bij te wonen . Deze vergaderingen kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Een fysieke vergadering vindt plaats in onze kantoren in Heverlee. De Brusselse expertpool komt in Brussel samen. In overleg met de deelnemers is er ook de mogelijkheid om de vergadering op een andere locatie te laten plaatsvinden;
 • bereid bent om de vergadering voor te bereiden (bv. documenten lezen, afstemmen met je lotgenoten);
 • bereid bent om buiten de vergaderingen ook af en toe via mail of telefoon input te geven.

Wij bieden:

 • een mooie kans om de stem van de patiënt te laten horen en de zorg mee vorm te geven voor alle patiënten die chronisch ziek zijn;
 • de mogelijkheid om je kennis en ervaringsdeskundigheid rond een bepaald onderwerp uit te breiden;
 • een interessante uitwisseling met andere patiëntenvertegenwoordigers;
 • een plaats in de expertpool(s) voor 1 jaar. De werking van de expertpool(s) wordt elk jaar samen geëvalueerd.
 • een vervoersvergoeding indien de vergaderingen fysiek doorgaan; Hoe stel je je kandidaat?
 • Vul dit formulier ten laatste op 13 december 2020 in en schrijf een korte motivatie waarom jij wil deelnemen aan één of meerdere van onze expertpools.
 • In de loop van januari krijg je te horen of je kan deelnemen aan de expertpool(s).
 • Er vindt een startoverleg plaats in februari 2021. De Brusselse expertpool is reeds gestart maar je kan hierbij nog aansluiten.

Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel.: 016 23 05 26 – Ondernemingsnummer : 470.448.218 – RPR - Leuven info@vlaamspatientenplatform.bewww.vlaamspatientenplatform.be