RA Liga neemt het woord

RA Liga neemt het woordDe RA Liga vzw is de enige Vlaamse vereniging die zich enkel richt tot patiënten met reumatoïde artritis (RA).
De Reumatoïde Artritis Liga vzw heeft als missie informatie verstrekken over zowel het medische aspect rond de ziekte reumatoïde artritis (RA), als de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving.

Dankzij de steun van onze leden en sponsoren en de hulp van onze vrijwilligers organiseren we maandelijkse, provinciale activiteiten maar ook over de provinciegrenzen heen.
Voorzitter Jeannine Engelen, zelf al meer dan 25 jaar RA-patiënt, geeft een woordje uitleg.

RA Liga aan het woord

Hoe is de RA-Liga ontstaan?
Enkele jaren na de diagnose wilde ik lotgenoten ontmoeten. Ik wilde weten hoe zij leefden met reumatoïde artritis. Maar al gauw bleek dat er geen enkele specifieke groep bestond voor mensen met RA. Dan heb ik bijna 20 jaar geleden met enkele lotgenoten het initiatief genomen voor het oprichten van de zelfhulpgroep RA-patiënten Mol vzw. Met de steun van ReumaNet, de koepel van patiëntenverenigingen die werken rond reumatische aandoeningen, hebben we in 2007 ook een nationale RA Liga opgericht. Ondertussen telt de RA Liga ruim 300 leden.

Waarom is de RA-Liga precies nodig?
Mensen krijgen bij ons de kans om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Ze krijgen het gevoel dat ze niet alleen staan. Bij ons moeten ze niet uitleggen wat ze precies hebben: het voelt als thuiskomen. Bovendien zorgt de RA Liga voor juiste en correcte informatie over medicatie, therapieën, sociale voorzieningen... Patiënten die goed geïnformeerd zijn over hun ziekte, vertonen een betere therapietrouw. En dat laatste is ontzettend belangrijk om de progressie van reumatoïde artritis tijdig te kunnen stoppen.

Wat organiseren jullie voor de patiënten?
Elke maand is er wel een info- of een bewegingsmoment. De infomomenten wisselen we af met groepsgesprekken over vooraf afgesproken thema’s.
Twee keer per jaar worden de partners uitgenodigd. Ook zij kunnen leerzame ervaringen uitwisselen.


Daarnaast organiseert de liga niet alleen maandelijks activiteiten door de provinciale afdelingen, maar ook activiteiten over de provinciegrenzen heen.
Jaarlijks hebben we een grotere activiteit met voordrachten, informatie, workshops en lotgenotencontacten. Dit jaar staat ons symposium in het teken van Actief Leven Met Reuma, waarvoor wij reeds een sessie in Sint-Niklaas, Laakdal en Aalbeke hebben georganiseerd.
Morgen, 19 november, vindt de vierde en laatste editie plaats in Zaventem in het Reuma Expertise Huis vanaf 13:15 uur.
Wie zaterdagnamiddag nog vrij heeft, kan gerust aansluiten.
Het panelgesprek van deskundigen, interactieve initiatie workshops en de inspirerende afsluiter over commUNIcatie door Frederik Imbo slaan koppen met nagels (programma en details)

Voorts brengen wij het allerlaatste nieuws via onze zeer uitgebreide website over reumatoïde artritis, zodat de patiënt goed geïnformeerd blijft.
Verder is er het trimestrieel tijdschrift RAAM voor de leden, twee facebook-pagina's (Reumatoïde Artritis Liga vzw en RA Liga vzw) en een maandelijkse nieuwsbrief.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info over RA Liga vzw: OVER ONS

 

Bron: Foto van en tekst uit interview met MediPedia, RA Liga aan het woord


nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwLike Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwActief Leven Met ReumaOP ZOEK NAAR JE TALENTEN

lid worden

 

 

Geplaatst op: 
Vrijdag, 18 november, 2016 - 18:42