RA-patiënten tweemaal zoveel kans op hart- en vaatziekten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Mensen met RA hebben tweemaal zoveel kans op hart- en vaatziekten dan hun gezonde medemens. Dat maakt RA tot net zo'n serieuze risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct of een hersenbloeding als bijvoorbeeld diabetes.

Al in de jaren negentig stelden onderzoekers in de Verenigde Staten vast dat  er een verband bestaat tussen RA en hart- en vaatziekten. Deze  onderzoeken waren de aanleiding om in 2001 een Nederlandse studie op te zetten. De resultaten liegen er niet om. Bij de RA-patiënten werden twee maal zo vaak hart- en vaatziekten geconstateerd als bij de gezonde controlegroep. Onder hart- en vaatziekten vallen aandoeningen als hartinfarcten, hersenbloedingen, aderverkalking en etalagebenen, een ziekte waarbij er een tekort aan zuurstoftoevoer is naar de benen.
Een gezonde levensstijl is voor mensen met RA dus heel belangrijk. Door niet te roken, niet te veel alcohol te drinken, gezond te eten en te bewegen kunnen mensen het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk terugbrengen.

Dat RA-patiënten een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten heeft waarschijnlijk te maken met de invloed van ontstekingsmechanismen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij RA-patiënten die met methotrexaat werden behandeld en daar goed op reageren, aanzienlijk minder cardiovasculaire aandoeningen werden geconstateerd dan bij patiënten, die niet met methotrexaat zijn behandeld. Dit zou erop kunnen wijzen dat een verminderde ziekteactiviteit de kans op hart- en vaatziekten bij RA-patiënten vermindert. Om dit goed vast te kunnen stellen is echter wel vervolgonderzoek nodig.

Bron: In Beweging van Oktober 2008, 5 november 2008