Regering voert derdebetalersysteem voor chronisch zieken af

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De nieuwe regering is niet van plan het derdebetalersysteem uit te breiden naar chronisch zieken. 'Daarmee komt ze terug op een beslissing van de vorige regering', hekelt SP.A-Kamerlid Maya Detiège.
Het derdebetalersysteem wordt door de nieuwe regering niet uitgebreid naar chronisch zieken. 'Daarmee komt Michel I terug op een beslissing van de vorige regering', hekelt SP.A-Kamerlid Maya Detiège. Op het kabinet van bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) bevestigt men 'dat deze regering ervoor kiest om eerst de patiënten in financiële moeilijkheden te helpen.'

Het derdebetalersysteem voorziet dat patiënten enkel het remgeld moeten betalen. De rest van het honorarium wordt direct geregeld tussen het Riziv en de arts in kwestie. Een regeling die ook voor chronisch zieken 'broodnodig' is, onderstreept Detiège. Volgens haar stellen heel wat chronisch zieken vandaag zorgen uit omdat ze de vaak hoge kosten niet kunnen voorschieten.

Financiële moeilijkheden

'Het klopt dat de regering-Di Rupo de regeling wilde uitbreiden, maar de ziekenfondsen waren het daar niet allemaal mee eens', reageert men op het kabinet-De Block. 'Deze regering kiest ervoor om eerst de patiënten in financiële moeilijkheden te helpen, inclusief chronisch zieken met financiële problemen.'

De regeling voor chronisch zieken met financiële moeilijkheden blijft dus wel van kracht. 'En we beschouwen die groep zo breed mogelijk', luidt het nog bij De Block.

Bron: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/regering-voert-derdebetalersysteem-voor-chronisch-zieken-af/article-normal-515439.html

Geplaatst: 2014-12-04