Resultaten bij reumatoïde artritispatiënten die een totale gewrichtsprothese kregen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Abstract en inleiding
Reumatoïde artritis (RA) is een systemische ontstekingsziekte die de synoviale gewrichten aantast en kan leiden tot gewrichtsvernietiging. Terwijl de meeste totale knie- en totale heupprothesen worden uitgevoerd bij patiënten met artrose, zijn ze ook effectief bij het behandelen van geavanceerde gewrichtsvernietiging van de knie en heup bij patiënten met RA, ondanks de verschillen die er bestaan tussen beide groepen. 
Gebruik, complicaties en resultaten wijken af voor patiënten met RA in vergelijking met patiënten met artrose. Dit artikel zal de verschillen in het gebruik van de kunstgewrichten bij RA aantonen, verschillen in comorbiditeit en ongewenste gevolgen bij patiënten met RA vergeleken met artrosepatiënten, en de overeenkomsten en verschillen in pijn en functie na totale knieprothese en totale heupprothese.

Lees verder in het Engels

Conclusies en toekomstige vooruitzichten
We kunnen concluderen dat totale heupprothesen en totale knieprothesen belangrijke opties zijn voor adequaat geselecteerde patiënten met RA die aanzienlijke verbetering van pijn en functie kunnen verwachten. Echter wanneer we reumatoïde artritispatiënten vergelijken met artrosepatiënten  zien we verschillen in o.a. meer ongewenste gevolgen, kosten en resultaten bij RA-patiënten. Het resultaat van totale heupprothesen blijft slechter dan bij artrosepatiënten. Betere resultaten voor RA-patiënten  kunnen worden gekoppeld aan een betere ziektebehandeling. Steeds effectievere therapieën voor RA zouden kunnen leiden tot minder verschillen tussen RA en artrose. Medicatiebeheer in de perioperatieve periode zal waarschijnlijk een uitdaging blijven omdat de perioperatieve kosten op verhoogd infectierisico zal blijven afgewogen worden tegen opflakkering van de ziekte.

Bron: http://www.medscape.com/viewarticle/838677

Geplaatst: 2015/04/30