ReumaCafé: Biosimilars

Geplaatst op: 
Woensdag, 14 december, 2016 - 19:42

Presentatie resultaten enquête biosimilarsOp 28 november ll. vond het ReumaCafé in Zaventem plaats met uiteenzettingen omtrent biosimilars.
Meer dan 70 patiënten en andere geïnteresseerden kwamen opdagen en werden diepgaand geïnformeerd over dit thema.
Tijdens deze infoavond werden o.a. de resultaten toegelicht van de enquête omtrent biosimilars, die vooraf werd gehouden om naar de kennis van de patiënten te peilen.
Ook vele RA-patiënten werkten hieraan mee, waarvoor onze dank!

Meer dan 70 geïnteresseerden kwamen luisteren naar de uiteenzettingen omtrent biosimilars in het ReumaCafé op 28 november ll.
 
Sedert 2015 vervallen de patenten van de biologische medicijnen tegen diverse vormen van reuma. Sedertdien duiken er similaire versies van deze producten op de markt. Similair wel te verstaan, want omwille van het specifieke productieproces via levende organismen zijn exacte kopieën  kopieën niet mogelijk.
Begin dit jaar sloot Minister De Block een convenant met de industrie en de artsen om het gebruik van deze middelen te stimuleren.
ReumaNet vond het dan ook hoog tijd om tezamen met patiënten en andere geïnteresseerden dieper op dit onderwerp in te gaan.
 
Presentatie resultaten enquête biosimilarsMeer dan tweehonderd mensen vulden de korte enquête in die voordien werd gehouden om bij de patiënten naar hun kennis rond biosimilars te peilen.
Ook vele RA- patiënten werkten hieraan mee, waarvoor onze dank!
De resultaten, die je in bijgaande presentatie kunt nalezen, werden op het ReumaCafé door de voorzitter van ReumaNet, Gerd Jacobs, uiteengezet.
 
Professor Westhovens gaf aansluitend een stand van zaken. Hij besprak het standpunt van de KBVR (Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie) dat in 2015 over biosimilars werd opgesteld en nog steeds geldig is. De reumatologen moeten de kostprijs voor het budget van de gezondheidszorg steeds in het achterhoofd houden en doen een inspanning om nieuwe patiënten een biosimilar voor te schrijven. Nochtans dienen zij voorzichtig te zijn met patiënten die met hun huidige behandeling goede resultaten halen. Een medicatiewissel louter om budgettaire redenen is niet aangewezen.
De reumatoloog of behandelend arts dient steeds bij het aankoopbeleid van zijn ziekenhuis te worden betrokken, om ten alle tijde de juiste medicatie aan zijn patiënten te kunnen blijven aanbieden en niet ongewenst verplicht wordt om te switchen. Het is bovendien belangrijk om de patiënten goed te informeren bij een eventuele omschakeling. Daar moet de behandelend arts de nodige tijd voor uittrekken en in het algemeen moet er, omwille van de werking en de kostprijs, steeds voorzichtig met biologische medicatie worden omgesprongen.
 
Voorts stelde de Professor dat het convenant zijn doelstellingen heeft bereikt: er werd in het eerste semester van 2016 een hoger gebruik gerealiseerd dan in de overeenkomst vooropgesteld. 
De huidige resultaten van wetenschappelijk onderzoek leren ons over biosimilars dat zij op groepsniveau niet slechter dan hun origineel scoren, maar dat er op individueel niveau wel een verschil in werking en/of veiligheid kan optreden. Goede monitoring en opvolging is aldus van groot belang.
Professor Paul De Clercq ging hier verder in detail op in. In zijn presentatie gaf hij een duidelijk overzicht van de aandachtspunten bij biosimilars. 
 
Aan het eind van het ReumaCafé was er gelegenheid tot vragen en bedenkingen.
Katy Verhelle van de Vereniging voor Ziekenhuisapotheken maakte hiervan gebruik en herhaalde dat de aandacht van de ziekenhuizen inderdaad in de eerste plaats naar kwaliteit en goede opvolging moet uitgaan en pas daarna naar de kostprijs. Zij stelde dat in de toekomst de patiënten nog steeds hun vertrouwde geneesmiddelen in hun eigen ziekenhuis zullen kunnen krijgen. Verder stipte ze ook het belang aan om bij een incident steeds de productnaam en het lotnummer te noteren, zodat de ziekenhuisapotheek en het FAGG (Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) dit nauwgezet kunnen opvolgen.
 
Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

 

Meer info op raliga.be over: biologische medicijnen, biosimilars

 

Bron: ReumaNet, Meer dan 70 deelnemers voor ReumaCafé
 


lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwLike Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzwOP ZOEK NAAR JE TALENTEN