Reumatoïde artritis verloopt milder in het nieuwe millennium: stand van de gezondheid van RA-patiënten 1994-2004

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

DOEL: Gedurende het laatste decennium werd grote vooruitgang gemaakt  bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis, en er werd gewezen op de verbetering van de klachten van de zieke. 

We onderzochten of er een blijvende verandering was inzake het minder ernstig verloop van de ziekte vanaf 1994 tot 2004 tussen patiënten, representatief in de Oslo Rheumatoid Arthritis Register (ORAR).

METHODE: Alle levende patiënten in het ORAR ontvingen per post een vragenlijst in 1994, 1996, 2001 en 2004. Ingesloten werd de Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ) (= gewijzigde HAQ index), de SF-36, de Arthritis Impact Measurement Scales2 (AIMS-2) en visuele overeenkomstige schalen voor patiënten om de globale schatting van de ernst van hun ziekte, de pijn en de vermoeidheid aan te duiden.
Een gemengde benadering werd gebruikt voor langdurige analyse aangepast aan sekse, ouderdom, comorbiditeit, en voor ziekteduur en gebruik van DMARD's.

RESULTATEN: Het aantal respondenten tussen 20 en 79 jaar oud in 1994, 1996, 2001 en 2004 was 931, 1025, 829 en 914 patiënten met gelijkaardige demografische karakteristieken (gemiddelde ouderdom in 1994: 60,6 jaar; gemiddelde duur van de ziekte: 12,6 jaar; 78% vrouwen).
De staat van de gezondheid bij de RA-populatie was aanhoudend verbeterd op gans het gezondheidsgebied, en deze verbetering was statistisch betekenisvol in alle gezondheidsaspecten, globale gezondheid en pijn gedurende de 10-jarige periode tot 2004.  Zowel het jaar van onderzoek als de jaren van ziekteaanvallen hadden effect op het resultaat van deze langdurige metingen van de gezondheidstoestand.

CONCLUSIES:  De gezondheidstoestand van RA-patiënten verbeterde van 1994 tot 2004, waarschijnlijk door de toegankelijkheid van betere en meer agressieve behandeling.

Diakonhjemmet Hospital, Norway
Bron: Ann. Rheum. Dis., 24 januari 2008

(vertaling en bewerking: Mia)

Verduidelijking :
HAQ index: vragenlijst met 8 onderverdelingen: aankleden, opstaan, eten, stappen, reiken, grijpen, hygiëne, gebruik van handen - lees meer
SF-36: vragenlijst over uw gezondheidstoestand
AIMS-2: (Meenan et al., 1992) is een vragenlijst voor het meten van fysieke, psychische en sociale dimensies van de gezondheidstoestand van mensen met een reumatische aandoening
Comorbiditeit: het verschijnsel dat iemand aan meerdere chronische ziektes tegelijk lijdt