Reumatoïde artritis versus jicht

Terwijl hospitalisaties in verband met reumatoïde artritis de afgelopen twee decennia aanzienlijk zijn gedaald, zijn de hospitalisaties voornamelijk geassocieerd met jicht dramatisch toegenomen. Deze resultaten van een studie beschreven in een onderzoeksbrief van 7 juni 2016 (editie van JAMA) weerspiegelen enerzijds een betere behandeling van patiënten met reumatoïde artritis maar anderzijds een verhoogde prevalentie en aanhoudende suboptimale zorg van jicht.

"Onze bevindingen bieden een opmerkelijk bemoedigende meting inzake de zorgverbetering van reumatoïde artritis in de afgelopen jaren", zegt Hyon K. Choi, MD, DrPH, van de MGH Division of Rheumatology, Allergy and Immunology, senior auteur van het rapport JAMA. "Maar ze benadrukken ook de kritische noodzaak om jichtbehandeling te verbeteren in de VS en daarbuiten."

Jicht en reumatoïde artritis zijn de twee meest voorkomende inflammatoire gewrichtsaandoeningen over de hele wereld, maar lange termijn data m.b.t. ziekenhuisopnames voor deze aandoeningen zijn niet beschikbaar geweest. Choi legt uit dat deze informatie ons kan helpen om een beter inzicht over de omvang van de aandoeningen te krijgen en de kwaliteit van de zorg te begrijpen. Om hun analyse uit te voeren, verzamelde, hij -tezamen met zijn collega's- gegevens van de Nationwide Inpatient Sample opgesteld door het Agentschap voor Healthcare Research and Quality, over de jaren 1993-2011. Zij onderzochten in het algemeen het aantal hospitalisaties, het aantal operaties in verband met deze aandoeningen en inflatie gecorrigeerde ziekenhuiskosten.

Hoewel het percentage van de hospitalisaties voor reumatoïde artritis daalde met 67 procent (van 13,9 naar 4,6 per 100.000 in de VS-bevolking), verdubbelde het aantal jichtopnames van 4,4 naar 8,8 per 100.000. Chirurgische ziekenhuisopnames voor reumatoïde artritis daalden met 75 procent van 8,4 naar 2,1 per 100.000, terwijl het aantal voor jicht nagenoeg onveranderd bleef (0,09 tegenover 17 per 100.000). Inflatie gecorrigeerde jaarlijkse kosten voor reumatoïde artritis ziekenhuisopnames daalden met 33 procent ten opzichte van 75.198 euro in 1993 naar 50.659 per 100.000 in 2011; in dezelfde periode stegen de inflatie gecorrigeerde jaarlijkse ziekenhuisopnamekosten voor jicht met 68 procent, t.t.z. van 31.175 naar 52.484 euro.*

Choi legt uit dat het wijdverbreide gebruik van effectieve medicijnen voor reumatoïde artritis -met inbegrip van methotrexaat en de nieuwere, genetisch gemanipuleerde biologische geneesmiddelen- samen met een betere en vroege behandeling, hebben bijgedragen tot een vermindering van complicaties die hospitalisatie noodzaken, alsook deze in verband met systemische complicaties en chirurgie aan de hoofdgewrichten. De westerse leefstijl, inclusief het verbruik van vlees, vet, suikerhoudende frisdranken en alcohol, alsook risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk en chronische nierziekte, dragen bij aan de verhoogde frequentie van jicht, die nu meer dan 8 miljoen mensen in de Verenigde Staten treft.

"Uit een recente studie bleek dat tot 89 procent van de hospitalisaties voor jicht te voorkomen waren, als gevolg van onvoldoende of inefficiënte zorg," legt hij uit. "Hoewel veel patiënten kandidaat zijn voor urinezuurverlagende medicatie, slechts een klein deel in behandeling zijn. In feite meten veel artsen niet eens het urinezuurgehalte van hun patiënten die wel urinezuur-verlagende geneesmiddelen ontvangen. Belangrijker nog, weinig patiënten krijgen geïndividualiseerde oplossingen aangereikt om risicofactoren en complicaties te verminderen, of duidelijk onderricht over de in wezen geneesbare aard van deze ziekte. Dit alles heeft geleid tot een zeer slechte therapietrouw bij patiënten, waarbij zelfs één studie heeft aangetoond dat therapietrouw bij jichtpatiënten het ergste is bij zeven chronische aandoeningen.”

Als professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical School voegt Choi daaraan toe: "Gevorderde jicht kan heel slopend zijn, omdat het leidt tot vernietiging en misvorming van de gewrichten en acute jichtaanvallen zijn een van de meest pijnlijke aandoeningen ervaren door de mens. De pathogenese van jicht is goed begrepen en effectieve behandelingen zijn beschikbaar, maar de zorg voor jicht blijft opmerkelijk suboptimaal te wijten aan een gebrek aan goede voorlichting en verkeerde behandeling."

* in tekst dollars: resp. van $83,101 naar $55,988,  van $34,457 naar $58,003.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over:
jicht, inflammatoire gewrichtsaandoeningen


Bron: Tekst (vrije vertaling) ontleend aan news-medical.net, Study finds differences in hospitalization trends for gout and rheumatoid arthritis

 

Geplaatst op: 
Donderdag, 13 oktober, 2016 - 21:46