RoActemra geregistreerd voor behandeling van patiënten met reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

21 January 2009 • Bron: Roche 
De Europese Commissie heeft RoActemra® (tocilizumab) in combinatie met methotrexaat geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis (RA), die onvoldoende reageerden op een eerdere behandeling met DMARD’s of TNF-blokkers.

Bij patiënten met een intolerantie voor methotrexaat of indien voortzetting van de behandeling met methotrexaat ongewenst is, kan tocilizumab ook als monotherapie worden gegeven.
Tocilizumab is het eerste monoklonale antilichaam dat zich richt op het boodschappereiwit interleukine-6 (IL-6). Dit eiwit speelt een belangrijke rol in het ontstekingsproces: het activeert ontstekingscellen. De exacte oorzaak van RA is overigens nog altijd niet bekend. Duidelijk is wel dat diverse cytokinen bij het ziekteproces betrokken zijn, waaronder de tumornecrosefactor (TNF) alfa, IL-1 en IL-6.

 

Studies
De registratie is gebaseerd op vijf multinationale fase III-studies waarbij in totaal circa 4.000 patiënten betrokken zijn geweest. Uit de studies is onder meer naar voren gekomen dat door blokkade van IL-6 met tocilizumab de ziekte bij gemiddeld 30 procent van de patiënten kon worden teruggedrongen tot een niveau waarop de ziekteactiviteit voor de patiënt niet meer merkbaar is (remissie). Tocilizumab (dat elke vier weken in het ziekenhuis intraveneus wordt toegediend) werd goed verdragen.

De Europese Commissie heeft op 16 januari 2009 een voor de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van RoActemra verleend aan Roche Registration Limited.

Het kostenplaatje is in België nog niet in orde.

Geplaatst: 18 september 2009