Sociale uitkeringen in augustus met 2% verhoogd.

Geplaatst op: 
Donderdag, 29 september, 2022 - 21:17

Sociale uitkeringen in augustus met 2% verhoogd


De stijging van de inflatie in juli heeft geleid tot een verhoging van de sociale uitkeringen in augustus met 2%.

Misschien hebt u zich al afgevraagd hoe de indexering en de automatische verhoging van sociale uitkeringen, pensioenen en lonen in verband met de inflatie werkt.

Daarom volgt hier enige uitleg om u te helpen de grondbeginselen van dit mechanisme te begrijpen.

Het doel van indexering is te voorkomen dat de koopkracht van de bevolking wordt aangetast door de stijging van de kosten van levensonderhoud.

De indexering wordt bepaald door verschillende economische indicatoren die "index" worden genoemd:

de consumptieprijsindex,
de gezondheidsindex,
de afgevlakte index,
de spilindex.


1. De consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex meet de ontwikkeling van de prijzen van door huishoudens verbruikte goederen en diensten. Het weerspiegelt de veranderingen in de kosten van levensonderhoud.

Deze index is gebaseerd op een korf met de belangrijkste goederen en diensten (voeding, huur, elektriciteit, kleding, smartphones, enz.) waarvan de waarde elke maand wordt berekend. Een stijging van de prijzen van goederen en diensten leidt dus tot een stijging van de index.

2. De gezondheidsindex

De gezondheidsindex wordt berekend op basis van de voor de consumptieprijsindex gebruikte bundel van goederen en diensten, door vier soorten producten eruit te verwijderen:

tabak,
alcohol,
benzine,
diesel.


3. De afgevlakte index

De afgevlakte index is het gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de laatste vier maanden. Het is de afgevlakte index die bepaalt of de bedragen van de sociale uitkeringen, de pensioenen en de lonen moeten worden verhoogd.

4. De spilindex

De spilindex is een vooraf bepaalde drempelwaarde die wordt vergeleken met de afgevlakte index.

Hoe werkt indexering?

Als de afgevlakte index de waarde van de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen de volgende maand met 2% geïndexeerd. Een nieuwe spilindex wordt dan berekend en die wordt de drempelwaarde voor de volgende indexering.

De spilindex werd voor het laatst in april van dit jaar bereikt. Als gevolg daarvan zijn de sociale uitkeringen in mei met 2% verhoogd.

De nieuwe spilindex werd in juli bereikt, wat leidde tot een verhoging van de sociale uitkeringen in augustus.

Volgens de inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de huidige spilindex in oktober kunnen worden bereikt, hetgeen zou leiden tot een verhoging van de sociale uitkeringen met 2% in november. De volgende spilindex zou in december kunnen worden bereikt, met een verhoging van de sociale uitkeringen in januari 2023. In de loop van 2023 zouden nog twee verhogingen kunnen plaatsvinden, in maart en augustus.

Nieuwe uitkeringsbedragen

Bij elke indexering publiceren wij op onze website een tabel met de nieuwe bedragen .xls) van de sociale uitkeringen. Klik hier voor de tabel.