STUDIE: Diagnose en behandeling van juveniele idiopathische artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Samenvatting van de studie
Vroege herkenning en vroege agressieve behandeling van juveniele idiopathische artritis voorkomt gewrichtsschade en zorgt voor normale ontwikkeling en groei van het kind.

De ziekte is zeer complex, zodat patiënten profiteren van een regelmatige evaluatie van de ziekte door deskundigen in een multidisciplinair team.
De ziekte is op dit ogenblik niet te genezen, maar klinische verbetering is een realistisch doel.

Biologische ziektewijzigende antireumatische medicaties zijn een nieuwe en doeltreffende behandeling voor ernstige ziekte, maar ze verhogen het risico op infectie. Meer gegevens over bijwerkingen op lange termijn moeten worden verkregen.
Testen zullen de optimale behandelingsstrategieën met synthetische en biologische ziektewijzigende antireumatische medicaties moeten vaststellen.

Juveniele idiopathische artritis is de meest voorkomende oorzaak van chronische artritis tijdens de kinderjaren. Uit een herziening van 34 epidemiologische studies is gebleken dat 0.07-4.01 per 1000 kinderen wereldwijd worden aangetast. De ziekte wordt gekenmerkt door gewrichtsontsteking die vaak leidt tot gewrichtsvernietiging met lichamelijke handicap en chronische pijn tot gevolg, die het dagelijks leven beïnvloeden.
Tijdens het afgelopen decennium heeft een beter inzicht in de ziekte tot verbetering van de behandeling geleid. Met name door snellere diagnose en nieuwe behandelingen kan schade op lange termijn aan de gewrichten voorkomen worden.
Eerder dit jaar publiceerde de Britse vereniging voor pediatrische en adolescente reumatologie standaardnormen voor de zorg van kinderen en jonge mensen met juveniele idiopathische artritis. Ze beschreven het belang van de multidisciplinaire aanpak in de gezondheidszorg.
Wij herbekijken de recente vooruitgang in de diagnose en de behandeling van juveniele idiopathische artritis, terwijl we ons concentreren op resultaten uit gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohort studies, systematische herzieningen en de huidige richtlijnen.

 

Aanpak van de behandeling van patiënten met juveniele idiopathische artritis

Diagnosis and management of juvenile idiopathic arthritis; Femke H M Prince, research fellow (paediatric) rheumatology, Marieke H Otten, PhD student paediatric rheumatology, Lisette W A van Suijlekom-Smit, paediatric rheumatologist
BMJ 2010; 341:c6434 doi: 10.1136/bmj.c6434 (Published 3 December 2010)

Vrije vertaling: Mia, 8/1/2011

Bron: www.bmj.com