STUDIE: Problemen die mensen met een reumatische aandoening ondervinden bij het gebruik van een computer

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Doelstelling: Door middel van een steekproef bij mensen met een reumatische aandoening het bestaan van computerproblemen omschrijven, en de verschillen van de omvang van deze problemen bepalen tussen mensen met reumatoïde artritis (RA), artrose (OA) en fibromyalgie (FM).
Methoden: Men nam mensen uit het Artritis netwerk ziekteregister (Arthritis Network Disease Registry) en vroeg hen om een enquête in te vullen, de Computer Problemen Enquête, die voor deze studie werd ontwikkeld. Nadien werden statistieken berekend voor de totale steekproef en voor de 3 gediagnosticeerde subgroepen.
Resultaten: Een totaal van 359 personen vulde de enquête in. Van de 315 onder hen die een computer gebruikten meldde 84% een probleem bij gebruik van de computer dat toegeschreven werd aan hun onderliggende aandoening. 77% meldde wat ongemak die verband hield met computergebruik. De stoel, het toetsenbord, de muis en de monitor waren de ongemakken veroorzaakt door het materiaal, die het vaakst vermeld werden. Bij de 3 subgroepen waren het de FM patiënten die meer ongemakken, problemen en beperkingen bij het gebruik van de computer ondervonden dan de RA-patiënten of de artrosepatiënten, en dit voor alle 4 de onderdelen van de apparatuur.
Besluit: Computergebruik wordt sterk beïnvloed door een reumatische aandoening. Dit kan de reumatische patiënt beperken in zijn mogelijkheden om deel te nemen aan werk- en thuisactiviteiten. Verder onderzoek is nodig om ziektegerelateerde beperkingen af te bakenen en om mogelijkheden te ontwikkelen om deze terug te dringen.

 

Bron: Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research) Vol. 61, No. 5, May 15, 2009, pp 614–622
Vrije vertaling van de korte inhoud, 13/12/2010