Symptomen die we niet mogen negeren wanneer je lijdt aan reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Van dag tot dag leven met reumatoïde artritis: waarschijnlijk heb je zelf al geleerd wanneer je kan wachten tot de pijn vermindert of wanneer een dokter moet worden opgeroepen. Maar wat als je iets volledig anders ervaart – kortademigheid, ontstaan van een grote blauwe plek door een geringe stoot, of gewichtsverlies zonder wijziging in je eetgewoontes? Wat kan lijken op een klein medisch probleem zou een rode vlag kunnen zijn. Hier zijn 9 symptomen die je nooit moet negeren - en wanneer moet er een arts bijgeroepen worden?

 1. Gemakkelijk kneuzingen of bloedingen oplopen
  Als een grote blauwe plek ontstaat bij het stoten tegen een tafelhoek kan dit mogelijk te wijten zijn aan uw RA of de medicijnen die je ervoor neemt. RA zowel als lupus kan leiden tot een laag aantal bloedplaatjes wat kneuzingen kan veroorzaken en bloeden van het tandvlees. Artritis medicijnen, zoals methotrexaat, biologicals, corticosteroïden, zelfs aspirine en niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) kunnen de doorbloeding in je lichaam beïnvloeden. Als je merkt dat je gemakkelijk bloedt, laat dit zo spoedig mogelijk weten aan je reumatoloog.
 2. Kortademigheid
  Indien kortademigheid gepaard gaat met een droge hoest of zich voordoet bij weinig of geen inspanning, kan dit een signaal zijn van een potentieel ernstig probleem in je longen, zoals bloedstolsels of littekens. Als je methotrexaat neemt, kan dit mogelijk ‘methotrexaat pneumonitis’ veroorzaken. 'Methotrexaat pneumonitis’ gaat gepaard met kortademigheid, een droge hoest en koorts. Verwar deze symptomen niet met oefeningsinspanning. Bel je arts voor een evaluatie als je vaak het gevoel van  kortademigheid hebt.
 3. Pijnlijk urineren
  Indien dit symptoom gepaard gaat met koorts is dit een teken van infectie. Een infectie is een veelvoorkomende bijwerking van (DMARD’s) en biologicals omdat ze het immuunsysteem onderdrukken. Soms kunnen infecties zich snel uitbreiden en ernstig worden. Neem onmiddellijk contact op met je reumatoloog.  Ook indien je andere infectiesymptomen van het urine-darmkanaal of de blaas hebt.
 4. Veranderingen in het uiterlijk van een moedervlek  
  Een  moedervlek die in grootte of kleur verandert of een huidwonde die niet geneest zou een teken van huidkanker kunnen zijn. Hoewel iedereen huidkanker kan krijgen loop je hierop een groter risico wanneer je TNF-remmers neemt, een klasse van biologische geneesmiddelen zoals adalimumab (Humira®) en etanercept (Enbrel®). Bij elke verdachte huidvlek is het belangrijk zo spoedig mogelijk een dermatoloog te consulteren.
 5. Onverklaarbare gewichtsverandering
  Gewichtstoename van medicijnen, zoals corticosteroïden en sommige antidepressiva kan normaal zijn. Maar snelle of onverklaarbare gewichtstoename kan duiden op een probleem zoals nierziekte of hartfalen. Beide worden meer gezien bij bepaalde vormen van reumatische aandoeningen. Onverklaard gewichtsverlies kan ook een teken zijn van toegenomen activiteit van de ontstekingsziekte, schildklierziekte, NSAID-gerelateerde maagzweren, coeliakie of de ziekte van Crohn. Praat met je arts over plotselinge gewichtswijzigingen.
 6. Pijn in de borst
  Sommige soorten van pijn op de borst kunnen in verband staan met je reumatoïde artritis of met de medicijnen. Patiënten met inflammatoire artritis lopen een hoger risico op een hartaanval. NSAID's kunnen dit risico verhogen. Als je een zwaartegevoel of benauwdheid op de borst hebt, tegelijk met pijn in de rug, arm, kaak of keel, en extreme zwakte, kortademigheid en een onregelmatige hartslag – dan zou je een hartaanval kunnen krijgen. Bel onmiddellijk het nummer 112.
 7. Bloed in ontlasting 
  Bloed in de ontlasting zou een teken kunnen zijn van diverticulitis (ontsteking in de dikke darm), darmkanker, ziekte van Crohn of gastrointestinale bloeding. Als het bloeden te wijten is aan gebruik van NSAID’s, is de stoelgang meestal zwart en teerachtig. Teerachtige ontlasting of [duidelijk] bloed moet altijd ASAP worden onderzocht. Anderzijds kan een beetje bloed op het wc-papier te wijten zijn aan een aambei en is dus niet noodzakelijkerwijs een reden tot zorg als dit na een paar dagen verdwijnt.
 8. Blijvend verdriet of hopeloosheid 
  Gevoelens van depressie komen regelmatig voor wanneer reumatoïde artritis constant pijn veroorzaakt en dit je vermogen om te gaan met je dagelijks leven belemmert. In sommige gevallen echter kan depressie een neveneffect zijn van het ziekteproces of de artritis medicijnen, met name corticosteroïden. Het is belangrijk om dit te bespreken met uw arts. Als je zelfmoordgedachten hebt, gelieve onmiddellijk hulp te zoeken.
 9. Toename van vermoeidheid 
  Meer dan gebruikelijke verhoging van je vermoeidheid  zou kunnen betekenen dat de ontstekingsactiviteit van je ziekte verhoogd is of kan wijzen op fibromyalgie, depressie of bloedarmoede. Vermoeidheid kan worden veroorzaakt door reumatoïde artritis en soms door de medicijnen, gebruikt voor de behandeling. Een dag van toegenomen vermoeidheid kan de manier zijn dat je lichaam je vertelt het rustiger aan te doen. Maar je moet je reumatoloog op de hoogte brengen indien het frequent, ernstig of gedurende meer dan een week duurt.

Bron: www.arthritistoday.org/tools-and-resources/

Vrije vertaling en geplaatst: 2014-09-06 (webmaster)