Toekenning parkeerkaart bij goedkeuring voor mobiliteitshulpmiddel

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Als je van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating hebt om een mobiliteitshulpmiddel te kopen, kan je op basis van deze goedkeuring een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze procedure is al een tijdje van toepassing, maar aangezien er veel onduidelijkheid over was, hebben wij ze aangepast:

Voortaan komen enkel mobiliteitshulpmiddelen in aanmerking die in deze lijst  staan.
Je kan geen parkeerkaart aanvragen op basis van de goedkeuring voor een mobiliteitshulpmiddel dat er niet in staat, zoals een standaard rolstoel, driewieler of scooter.
Je bezorgt ons het attest van de goedkeuring, samen met de begeleidende brief van de adviserende geneesheer (zie voorbeeld) en wij doen het nodige om de parkeerkaart naar jou op te sturen. Je kan dit doen via het contactformulier  op onze website of per brief. Iemand van de sociale dienst van het ziekenfonds kan je hierbij helpen.
Deze  parkeerkaart is even lang geldig als de “hernieuwingstermijn” van het mobiliteitshulpmiddel: 3 jaar voor kinderen jonger dan 21 jaar, 4  jaar voor volwassenen tussen 21 en 65 jaar  en 6 jaar voor 65-plussers. 

Bron: http://www.handicap.fgov.be/nl/nieuws/toekenning-parkeerkaart-bij-goedkeurig-voor-mobiliteitshulpmiddel

Geplaatst: 2015/07/03