VAPH - Onderzoek zorgzwaarte-instrument - Oproep tot deelname

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De afgelopen periode werd binnen het VAPH een nieuw instrument ontwikkeld voor de inschaling van de zorgzwaarte (afgekort ZZI).

Mogelijk kreeg je een oproep om deel te nemen aan het onderzoek, waarmee het VAPH wil nagaan of dit  instrument meet wat het moet meten en of de meting betrouwbaar is (zie bijlage).

Indien je in de mogelijkheid bent om deel te nemen aan dit onderzoek, willen we je hier graag toe aanzetten. Op die manier ben je er  als eerste bij om na te gaan hoe de inschaling in de praktijk werkt en hoe je wordt ingeschaald (zonder dat dit directe gevolgen heeft voor jou als persoon). Jouw deelname aan het onderzoek, maakt het vervolgens mogelijk om in de komende periode ervaringen met deze inschaling uit te wisselen.

Graag horen we van jou of je effectief deelneemt. Het onderzoek loopt van 1 maart tot 30 juni 2011.
Aarzel ook niet om ons te laten weten als je niet verder op de hoogte gehouden wil worden over deze VAPH-inschaling.

Het onderzoek zou bij mensen aan huis gebeuren. In bijlage vind je meer uitleg.
Als er veel mensen in de raliga in aanmerking komen met VAPH-inschaling, kan het interessant zijn om de info op jullie website te zetten.

Met vriendelijke groet,

Ann Ceyssens
stafmedewerker communicatie
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
tel 016/230526
fax 016/232446
ann.ceyssens@vlaamspatientenplatform.be

Geplaatst: 25/02/2011