Verband tussen bloedarmoede en lichamelijke handicap bij patiënten met reumatoïde artritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

KORTE INHOUD
Doelstelling: Het evalueren van de relatie tussen hemoglobine concentraties in het bloed en lichamelijke ongeschiktheid bij patiënten met reumatoïde artritis (RA).

Methode: Gegevens zijn afkomstig van 2495 patiënten met RA opgenomen in drie klinische studies (ATTRACT, ASPIRE en START) en behandeld met infliximab (Remicade®) (3 tot 10 mg/kg) en methotrexate (Ledertrexate®) (MTX), of MTX plus een placebo.
Resultaten: Ongeveer 37% van de patiënten met RA had bloedarmoede gebaseerd op de World Health Organization criteria: hemoglobine < 12 g/dl bij vrouwen (39%) en < 13 g/dl bij mannen (32%).  Er was een beduidend verband tussen laag hemoglobine gehalte en meer ernstige fysieke onbekwaamheid bij zowel vrouwen als mannen met bloedarmoede.
Verbetering van het hemoglobine gehalte na behandeling, in week 22, was een onafhankelijke parameter bij de verbetering van de HAQ score (Health Assessment Questionnaire – vragenlijst met 8 onderverdelingen: aankleden, opstaan, eten, stappen, reiken, grijpen, hygiëne, gebruik van handen) lees meer.
Conclusie: Anemie is een van de factoren die bijdragen tot fysieke onbekwaamheid bij patiënten met reumatoïde artritis. Effectieve behandeling van RA, met als gevolg minder bloedarmoede, kan een onafhankelijke rol spelen bij de verbetering van de lichamelijke functies.

R. Westhovens et al.
J.Rheumatol. 2007 Nov.; 34(11):2177-82

Vrij vertaald door Mia